Sote-datan käsittelyyn tarvitaan opiskelijoita

Teksti: Iisa Manninen
Kuvat: Pixabay

Itä-Suomen yliopisto, Siun Sote ja ohjelmistoyritys FCG Prodacapo Group solmivat marraskuussa yhteistyöstä, jossa tietojenkäsittelytieteen opiskelijat voivat tehdä opinnäytetöitä Siun Soten toiminnan ja talouden tunnusluvuista syntyvästä sosiaali- ja terveysdatasta. Yhteistyöllä Siun Sote haluaa löytää tilastotieteellisesti orientoituneita opiskelijoita, jotka tuovat lisäresurssia ja osaamista. Lisäksi FCG Prodacapo haluaa tarjota mahdollisuuden palkata vastavalmistuneita opiskelijoita.

Itä-Suomen yliopiston tilastotieteen professori Markku Hauta-Kasarin mukaan yliopisto lähti yhteistyöhön, koska sen kautta opiskelijat pääsevät jopa kansallisella tasolla ainutlaatuisen datan kimppuun. Lisäksi opiskelijoille syntyy yhteyksiä ja kokemusta Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä ja työelämässä toimimisesta.

”Akateemisella uralla tällainen data on todella arvokasta. Lisäksi opiskelijat voivat aiheeseen liittyen jatkaa opintoja tohtorin tutkintoon asti”, kertoo Hauta-Kasari.

Konkreettisesti opinnäytetöiden tekeminen sote-datasta tarkoittaa Siun Soten kehittämisjohtaja Anu Niemen mukaan sitä, että opiskelijat tekevät datan pohjalta ohjatusti esimerkiksi erilaisia ennustemalleja. Data sisältää tietoa esimerkiksi hoitoajoista, jonotilanteesta ja siitä, kuinka paljon eri palveluissa on käynyt asiakkaita, sekä tietoa palvelujen laadusta ja kustannuksista.

”Koska tiedämme esimerkiksi palvelujen käytöstä historiatietoja riittävän pitkälle ja riittävän isolla aineistolla, voidaan sen pohjalta tehdä ennusteita, kuten esimerkiksi millä todennäköisyydellä ensi marraskuussa tiettyjen osastojen kuormitusaste on tietyllä tasolla.”

Pohjois-Karjalassa on Niemen mukaan tehty jo kymmenkunta vuotta määrätietoisesti töitä sen eteen, että palvelutuotantodatasta kertyy rakenteelliseen kirjaamiseen perustuvaa tietovarastoa, joka mahdollistaa hyvän tietojohtamisen.

”Siun Sotessa on varsin pitkälle lähdetty rakentamaan tiedolla johtamisen filosofiaa, eli meillä johdetaan toimintaa tiedolla. Olemme Suomessa ainut maakunta, joka kykenee tällä hetkellä näin hyvin hyödyntämään tietojohtamista hyvän aineiston pohjalta. Opiskelijoiden avulla saamme lisää työkaluja tiedolla johtamisen kehittämiseen”, avaa Niemi.

Sekä Hauta-Kasari että Niemi näkevät, että sosiaalidatan käsittelyyn tarvitaan tulevaisuudessa resursseja ja tekijöitä.

”FCG Prodacapon intressi on tässä se, ettei Suomessa ole vielä hirveän paljon ennustamisen analytiikan ja ohjelmistokehittämisen osaajia. He toivovat matkan varrella löytävän tulevia työntekijöitä”, avaa Niemi.

Yhteistyö etenee opiskelijan kannalta niin, että Siun Sote määrittelee opinnäytetyön aiheen, johon se haluaa saada apua. Sen jälkeen opiskelijat hakevat avoinna oleviin paikkoihin. Päätöksen paikoista tekevät Siun Sote ja FCG Prodacapo. FCG Prodacapo palkkaa työsopimukseen osan opinnäytetyön tekijöistä.