SOOL: Lukukausimaksut eivät kuulu Suomeen

Suomen opettajaksi opiskelevien liitto (SOOL) oudoksuu Opettaja-lehden pääkirjoitusta, jossa puolustetaan EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien lukukausimaksuja. Opettaja-lehden pääkirjoituksessa lukukausimaksuja EU-ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien lukukausimaksuja pidetään tarpeellisina ja ollaan alistuttu pitämään lukukausimaksujen tuloa kaikille suomalaisille korkeakouluopiskelijoille väistämättömänä.
”Merkit viittaavat siihen, että lukukausimaksut ovat vain pinnan alla. Koulutuspolitiikassa kokeiluilla ei ole ollut tapana jäädä vain kokeiluiksi, vaan ennemmin tai myöhemmin ne ovat siirtyneet käytännöiksi. Vaikeasti toteutettavia koulutuspoliittisia ratkaisuja on menneinä vuosina usein kierrätetty kokeilujen kautta, koska sillä nimellä kulkevia asioita ei useinkaan vastusteta vahvasti”, lehden päätoimittaja Hannu Laaksola kirjoittaa.

SOOLin mielestä lukukausimaksut eivät kuulu suomalaisiin korkeakouluihin.
”Pääkirjoituksen mukaan on oikein, että EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta tulevilta korkeakouluopiskelijoilta peritään lukukausimaksuja, kuten nyt vuoden verran on kokeiluluontoisesti tehty. Perustelujen mukaan korkeakoulutuksen kustannukset kaatuvat suomalaisten veronmaksajien maksettaviksi mutta ulkomaiset opiskelijat eivät opintojensa päätyttyä jää veronmaksajiksi Suomeen. Pääkirjoituksessa povattiin kokeilujen ennen pitkää johtavan siihen, että lukukausimaksuja aletaan periä myös suomalaisilta opiskelijoilta ja kannettiin huolta vain siitä, ettei maksullisuus sitten laajene muille asteille”, SOOLin kannanotossa ihmetellään.

Kannanotossa painotetaan, että Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2007 tutkinnon suorittaneista ulkomaiden kansalaisista jopa 67 prosenttia jäi opintojensa jälkeen Suomeen. Heistä 73 prosenttia oli työllisiä.
”Eli jo nyt yli puolet ulkomailta Suomeen tulleista opiskelijoista jää tänne työskentelemään ja maksamaan veroja, joilla myös maksuton koulutus kustannetaan.”
Suomen ylioppilaskuntien ja Suomen ammattikorkeakouluopiskelijoiden liiton tietojen mukaan lukukausimaksujen piirissä on Suomessa yhdeksässä korkeakoulussa 110 opiskelijaa, joista 12 maksaa lukukausimaksunsa täysin itse.
”Muissa Pohjoismaissa on ulkomaisten opiskelijoiden houkuttelemiseksi menty siihen, että halutulle opiskelija-ainekselle on käytännössä myönnetty stipendejä ja vielä sen lisäksi erillisiä korvauksia elinkuluihin. Miten tällainen toiminta voi olla yhteiskunnallisesti kannattavampaa kuin maksuttomuus, kun lukukausimaksujen tuottoja syövät vielä hallinto sekä rahan syytäminen korkeakoulujen kasvaviin markkinointibudjetteihin?”