Skarppi kaikenikäisten käyttöön?

JOENSUU – Joensuun Ellin opiskelija-asuntokeskittymä Kaislakadulla pitää sisällään runsaasti opiskelevia lapsiperheitä. Asuntotoimistonhoitaja Minna Häyrynen kertoo, että Kaislakadulla on perheasuntoja noin 80, mutta lasten määrästä ei ole tarkkaa lukua. Vertaistuelle on silti kysyntää.
Kaislakadun asukkaat ovat jo pohtineet, voisiko aiemmin ylioppilaskunnan käytössä olleeseen Skarppiin järjestää asukastoimintaa. Se ei ole onnistunut, koska se on ollut varastokäytössä Joensuun Ellin purettua vuokrasopimuksen ylioppilaskunnan kanssa viime marraskuussa.
”Kohtaamispaikkaa toivoisi, erityisesti talvella. Kun Skarpin vuokraaminen lopetettiin, mietimme Kaislakadun asukkaiden kesken, olisiko meillä mahdollisuus saada järjestää asukastoimintaa, mutta tilaa ei saanut enää käyttöön. Se jäi ajatuksen tasolle”, opiskelija ja pienen lapsen äiti Jenni Merovuo kertoo.

Huhtikuun jälkeen Skarpin tilanne on auki ja on epätodennäköistä, että sen vuokraajaksi ilmaantuisi ketään muuta kuin ISYY. ISYY:n hallituksen sopo-vastaava Toivo Haimi pitää todennäköisenä, että Skarppi palautuu ylioppilaskunnalle.
”Tila on remontin tarpeessa, joten jos Ellin kanssa päästään sopimukseen remonttikustannusten jakamisesta, lähtee ylioppilaskunta mahdollisesti vuokraajaksi”, hän sanoo.
Haimi arvioi, että sinne sopisi erinomaisesti myös jokin iltapäiväkerhotyyppinen toiminta lapsiperheille.
”Jos on tahtoa, niin resursseja löytyy”, hän lupaa.

Isyyläiset lapsiperheet voisivat perustaa esimerkiksi perheellisten kerhon, jolloin pääsy ISYY:n järjestötukiin ja edullisiin tilavuokriin avautuisi. Haimi visioi myös järjestelmää, jossa opiskelijaksi tuleva voisi ilmoittaa perheellisyydestään. Nykyisellään opiskelijalapsiperheiden määrä on lähinnä arvailujen varassa.
”Vertaistuki ja sosiaaliset kontaktit ovat voima, ainakin muualta muuttaneelle. Mutta osallistujien aktivointi voi olla haaste. Kun lapsi syntyy, ulospäin suuntautuvan energian määrä helposti vähenee. Samalla kuitenkin ainakin itsellä oli kaipuu pitää kontaktia yliopistomaailmaan. Se helpottaa opintojen jatkamista”, Merovuo pohtii.

Skarpin tilanteesta aiemmin: Elli purkaa Skarpin vuokrasopimuksen