Sisään vai ei – 31 oikaisupyyntöä puntarissa

Teksti: Jussi Turunen

 

Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakunta käsittelee tällä viikolla keskiviikkona 30. päivä Joensuun luokanopettajakoulutuksen opiskelijavalintaan liittyvät oikaisupyynnöt.

Itä-Suomen yliopistoon hyväksyttiin tallennusteknisen virheen takia viime heinäkuussa vahingossa 71 ylimääräistä opiskelijaa luokanopettajakoulutukseen Joensuuhun.

Hakijoista 31 vaatii oikaisua. Luokanopettajakoulutukseen on 80 aloituspaikkaa, joihin osa hakijoista valitaan koulutukseen yhteispisteillä ja osa soveltuvuuskokeiden perusteella. Yliopiston virhe tapahtui soveltuvuuskokeiden perusteella valittujen hakijoiden kohdalla.

Joensuuhun valitaan 32 opiskelijaa, mutta tieto hyväksymisestä lähti 103 hakijalle, joista 22 ehti ottaa paikan vastaan.

Keskiviikkona kokoontuvassa muutoksenhakulautakunnasssa ovat edustettuina professorien ja muun opetushenkilöstön lisäksi opiskelijat. Valituksia ei käsitellä joukkokanteena vaan jokainen valitus käsitellään erikseen.

Muutoksenhakulautakunnassa mukana olevan ISYY:n eduvalvontasihteerin Pekka Koivaaran mukaan opiskelupaikan vastaanottaneet ovat lain valossa olleet ainakin hetken aikaa Itä-Suomen yliopiston opiskelijoita.

Oikaisupyyntöjen käsittely voi päätyä kolmella tavalla:

”Tehdyt oikaisupyynnöt voidaan joko hylätä, hyväksyä tai sitten ne voidaan palauttaa tiedekunnalle. Kolmas vaihtoehto tarkoittaisi, että asian käsittely jatkuu”, Koivaara toteaa.