Seminaari vastarinnan mahdollisuuksista ympäristökiistoissa

Teksti ja kuvat: Tähti Oksanen
Adrián Tovar seuraa kotimaansa Meksikon konflikteja tiiviisti.

Paikalliset ympäristötaistelut ovat osoittautuneet tärkeäksi osaksi ekokatastrofien välttämisessä. Aiheesta keskustellaan Tämä muuttaa kaiken -seminaarissa Kulttuurikahvila Laiturilla keskiviikkona 30. maaliskuuta. Naomi Kleinin samannimisen teoksen suomentajatiimin Teppo Eskelinen alustaa keskustelua, jossa tutustutaan kolmeen erilaiseen konfliktiin Suomesta ja maailmalta. Aktivistit kertovat kokemuksiaan ympäristökamppailuista Pohjois-Suomessa, metsäkiistoista Pohjois-Karjalassa sekä paikallisliikkeistä Meksikossa.

Meksikolainen Adrián Tovar esittelee seminaarissa kansalaisliikkeitä kotimaastaan.
”Meksikossa kiistoja käydään oikeuksista veteen, energiaan ja muihin elämän perusedellytyksiin”, Tovar kertoo.
Vastakkain ovat alkuperäiskansat ja korruptoitunut valtio, joka pyrkii pitämään luonnonvaramarkkinat avoimina kansainvälisille suuryrityksille.
”Alkuperäiskansat eivät tunnusta yksityisomaisuutta, minkä vuoksi he ovat jatkuvasti konfliktien keskipisteessä.”

Tovarin mukaan kansainvälinen huomio on ensiarvoista, jotta kansalaisliikkeet voivat jatkaa vastarintaansa ihmisten elinympäristöjen ja ekosysteemien tuhoamista vastaan.
”Se on ainoa asia, mikä voi estää aktivisteihin kohdistuvan väkivallan, yhteisöjen siirtämisen pois elinalueiltaan ja heidän elämäntapansa tuhoamisen.”

Seminaari käsittelee Kleinin kirjan tavoin kansalaisliikkeiden nousua ja vaikutusvaltaa kiistoissa, jotka koskettavat yhä useampia yhteisöjä ympäri maailman. Tällaisia kamppailuja käydään jatkuvasti ja enenevissä määrin myös Suomessa, mistä saamelaisten kamppailu autonomiansa puolesta on oivallinen esimerkki. Kysymyksen ajankohtaisuudesta saatiin muistutus taas viime viikolla, kun saamelaiskäräjät pyysi YK:ta ottamaan kantaa metsähallituslakiuudistukseen, josta saamelaispykälät on jätetty pois.

Tämä muuttaa kaiken -kirjan jälkisanoissa Teppo Eskelinen kirjoittaa:
”Saamelaisten historia on täynnä vaikeita kohtaamisia valtaväestön kanssa. Luonnonvarapolitiikan parissa nimittäin harvoin kysytään, onko paikallisilla ihmisillä kontrollia alueensa luonnonvaroihin. Aivan kuten Kleinin kuvaamassa Kanadan alkuperäiskansojen tapauksessa, myös saamelaisten kontrolli alueensa maihin ja mahdollisuus harjoittaa perinteisiä elinkeinoja ovat keinoja puolustaa herkkää arktista luontoa ekologista tuhoa vastaan. Kilpajuoksu Jäämerelle ja pohjoisten alueiden luonnonvarojen voimakkaampi haaliminen voivat vielä tuottaa erittäin rumaa jälkeä.”

Yhteisöjen nousu vastarintaan elinympäristöä ja itsemääräämisoikeutta koskevissa kysymyksissä antaa toivoa kamppailussa globaaleja katastrofeja, kuten ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä, vastaan.
”Uudet liikkeet näyttävät, ettei päätösten vastustaminen ole pelkästään symbolista vastarintaa”, Eskelinen toteaa, ”Päinvastoin, tämä vastarinta voi kääntää historian suuntaa.”

Tämä muuttaa kaiken -seminaari Kulttuurikahvila Laiturilla keskiviikkona 30. maaliskuuta. Tapahtuma Facebookissa: Tämä muuttaa kaiken! – Ilmastonmuutosseminaari