Seitsemän haki akateemiseksi rehtoriksi

Itä-Suomen yliopiston akateemisen rehtorin paikasta kilvoittelee miesvaltainen joukko. Hakijoista vain kaksi on naisia. Yhteensä Kalervo Väänäsen jättämää paikkaa haki seitsemän hakijaa. Joensuulaisille hakjoista on tutuin maakuntajohtaja Pentti Hyttinen. Kuopiolaisille nimistä tutuin puolestaan lienee paluuta rehtorin pallille yrittävä Kuopion yliopiston viimeinen rehtori Matti Uusitupa. Haku päättyi 5. huhtikuuta.

Muut akateemisen rehtorin tehtävään hakeneet ovat yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani, terveyshallintotieteen professori, THT Juha Kinnunen Itä-Suomen yliopistosta, biologian ja kasviekologian professori, FT Riitta Julkunen-Tiitto Itä-Suomen yliopistosta, soveltavan biokemian ja molekyylibiologian professori, FT Marja Makarow Helsingin yliopistosta, terveystieteiden tiedekunnan dekaani. biofarmasian professori, FT Jukka Mönkkönen Itä-Suomen yliopistosta sekä erikoistutkija, PsT Timo Ruusuvirta Turun yliopistosta.

Akateemisen rehtorin toimikausi kestää vuoden 2014 loppuun. Rehtorin valitsee yliopiston hallitus.