Savonlinnan kampus lakkautetaan, 120 työntekijän vähennys

Teksti: Pasi Huttunen

Savonlinnan sai kovan iskun kun Itä-Suomen yliopiston hallitus ilmoitti 11. huhtikuuta, että opettajankoulutus keskitetään Joensuun kampukselle aikaisintaan syyslukukaudesta 2018 alkaen. Samassa kokouksessa hallitus päätti irtisanomisista. 120 henkilöä vähennetään vuoden 2020 loppuun mennessä. Irtisanottavia on noin 55. Eläkkeelle noin 65 henkilöä sellaisista tehtävistä, joita ei ole enää tarkoitus täyttää.
Opiskelijoille yliopisto lupaa turvata opintojen keskeytymättömän jatkumisen opiskelupaikkakunnan vaihtuessa. Savonlinnan kampuksen työntekijöistä ”pääosalle” tarjotaan ”nykyistä vastaavaa tai siihen rinnastettavaa” työtä.

Savonlinnan kampuksen soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston koulutukset siirtyvät nykylaajuudessaan Joensuuhun.Savonlinnan normaalikoulun toiminnot siirretään osaksi Joensuun normaalikoulua omaksi yksikökseen. Lisäksi Savonlinnan kampuksen hallinnon ja kirjaston toiminnot siirtyvät Joensuuhun. Aducaten Savonlinnan kampuksen toiminnot lakkautetaan vuoden 2016 loppuun mennessä.
Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen toiminnot siirtyvät Joensuun kampukselle ja se yhdistyy osaksi kauppatieteiden laitosta vuoden 2017 alusta.

Yliopiston hallitus uskoo, että keskittäminen yhdelle kampukselle parantaa koulutuksen vetovoimaa ja tutkimuksen laatua.