Savilahdesta ”opiskelijan pöhinäpesä”

Teksti: Saara-Maria Muurinen
Kuvat: Lena Baumann
Savilahden projektinjohtaja Antti Niskanen haluaa Savilahdesta ison yhteisön, jossa esimerkiksi yhteistyö oppilaitosten välillä olisi helpompaa.

Savilahden alueelle on muodostumassa uusi, yhteisöllinen asuinalue, joka yhdistää opiskelijat, oppilaitokset ja yrittäjät. Projektin internetsivun mukaan tavoitteena on, että 2020-luvun aikana alueen ihmisten määrä nousisi nykyisestä 19 000:sta 35 000:nteen. Se tarkoittaisi yli 6 000 uutta opiskelijaa, yli 5 000 uutta työpaikkaa ja yli 7 000 uutta asukasta.

Yliopistonrannan asemakaava on tällä hetkellä ehdotusvaiheessa. Jos kaavasta ei tule valituksia, se hyväksytään todennäköisesti tämän vuoden puolella. Rakennusprojekti aloitetaan sen jälkeen.

”Suunnitelmissa olisi, että Studentian viereen nousisi uusia opiskelija-asuntoja”, projektinjohtaja Antti Niskanen kertoo.

Kuopaksen toimitusjohtajan Tuula Vartiaisen mukaan yliopistonrannan kahteen uuteen rakennukseen tulisi yksiöitä ja pieniä kaksioita yhteensä noin 280 kappaletta. Rakennuksiin tehdään yhteiskäyttötilat ja opiskelijoille tulisi mahdollisesti auto yhteiseen käyttöön.

Niskasen mukaan koko Savilahden alueella on tarkoituksena hyödyntää kaikkia mahdollisia omistusmuotoja. Alueesta on kokonaisuudessaan tarkoitus tehdä Kuopion seuraava iso kaupunginosa. Tavoitteena on, että alue olisi kaikille, ei vain opiskelijoille.

Opiskelijan näkökannalta katsottuna Savilahdesta tulee ”pöhinäpesä”.

”Opiskelu, asuminen ja yhteistyökontaktit ovat kaikki samalla alueella, ja vapaa-ajan palvelut sijoitetaan lähelle”, Niskanen kertoo.

Alue mahdollistaa yhteistyön tekemisen oppilaitosten välillä ja helpottaa myös opiskelijaa siirtymään yrityselämään tai oppilaitoksesta toiseen. Esimerkiksi monet Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat tekevät jo nyt harjoitteluja Technopoliksen yrityksissä, ja tällaista yhteistyötä halutaan tiivistää ja lisätä.

Savilahti-projektin yhtenä tavoitteena on tiivistää oppilaitosten yhteistyötä.

Opiskelijat on otettu tiiviisti mukaan alueen suunnitteluun ja toteutukseen.
”Opiskelijat ovat yksi projektin kantava voima ja tärkein juttu”, Niskanen sanoo.

Opiskelijoita on ollut mukana työpajoissa ja infoa on pyritty jakamaan aina tilaisuuden tullen, esimerkiksi Kampusrysäys-tapahtumassa.

Projektin nettisivuilla kerrotaan, että tulevaisuuden Savilahti on yhteisöllinen. Niskanen selventää, että tarkoituksena on kannustaa ihmisiä kohtaamaan toisensa. Kulkureitit pyritään tekemään siten, että ne ohjaavat ihmisiä kohtauspisteisiin. Lisäksi kaupunkirakenteeseen yritetään tehdä erilaisia yhteiskäyttötiloja, esimerkiksi korkeakoululiikuntatiloja toteutetaan yhdessä oppilaitosten kanssa.

Tavoitteena on myös, että alueella ihmiset järjestäisivät yhdessä erilaisia tapahtumia, joista saatiin esimakua syyskuun alun Iloa ja valoa Savilahdessa –tapahtumasta. Tarkoituksena on siis, että Savilahden asuinalue ei olisi ”vain taloja ja katuja”, kuten Niskanen asian ilmaisee.