Sajaniemi Karjalaisessa: Professorit vaiennetaan

JOENSUU – Tunteet kuumenevat lakkautusuhan alle joutuneen Joensuun kampuksen tietojenkäsittelytieteen koulutuksen ympärillä. Itä-Suomen yliopiston rehtori on kieltänyt tietojenkäsittelytieteen professoreilta osallistumisen keskustelutilaisuuteen, jossa yliopisto keskustelee yritysmaailman kanssa tietojenkäsittelytieteen tulevaisuudesta Joensuussa. Näin väittää tietojenkäsittelytieteen professori Jorma Sajaniemi Karjalaisessa 8. lokakuuta julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.
”Rehtori perustelee kieltoa ”normaalilla proseduurilla”, jonka mukaan esimiesasemiin valitut edustavat yliopistoa. Normaaliin proseduuriin kuuluisi kuitenkin myös asiantuntijoiden mukaanotto”, hän kirjoittaa.

Sajaniemen mukaan keskustelutilaisuudessa yliopistoa edustavat molemmat rehtorit, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani sekä tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtaja.
Tietojenkäsittelytieteen kandikoulutuksen lopettamista osana yliopiston rakenteellista kehittämistä on esitetty, mutta yliopiston hallitus jätti esityksen pöydälle kokouksessaan 28. syyskuuta. Hallituksen on tarkoitus käsitellä asiaa seuraavassa kokouksessaan 28. lokakuuta.
”Menköön Pohjois-Karjala! Eläköön yliopiston rakenteellinen uudistaminen!”, Sajaniemi päättää kirjoituksensa.