Rodullistaminen vaikeuttaa siirtolaisuuden ymmärtämistä

Teksti: Sini-Maria Melanen
USA:n presidentinvaalien jälkimainingeissa Donald Trumpin vaimon Melania Trumpin tausta on nostettu esiin. Hän on kotoisin Sloveniasta. Kuva: Marc Nozell

Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella järjestetään 25.–26. marraskuuta 2016 konferenssi, jonka teemana on Liikkuvuus ja sukupuoli (Gendered Mobilities. Tapahtuman järjestävät Sukupuolentutkimuksen seura (SUNS) ja Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura (ETMU) yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa.
Tieteellisillä päivillä pohditaan sukupuolen ja seksuaalisuuden merkitystä siirtolaisuudelle, sekä ideoiden, esineiden ja rahan liikkuvuuden prosesseja sukupuolentutkimuksen viitekehyksessä.
”Konferenssissa kohtaavat kahden monitieteisen kentän tutkijat ja muut asiantuntijat, joten tulemme haastamaan liikkuvuuden ilmiöihin liittyviä yksinkertaisia selityksiä. Ymmärrämme liikkuvuuden laajasti, niin fyysisenä liikkumisena kuin esimerkiksi mielen sisäisinä rajojen ylityksinä”, kuvaa päivien puheenjohtaja, professori Jaana Vuori Itä-Suomen yliopistosta.
Ohjelma sisältää keynote-esitelmiä, teemallisia paneelikeskusteluja ja osallistujien tutkimuksia esitteleviä työryhmiä. Pääpuhujina tulevat olemaan sosiologi, PhD Yasmine Gunaratnam Lontoon Goldsmithsin yliopistosta, antropologian professori Sarah Green Helsingin yliopistosta, sekä politiikan tutkija, Suomen Akatemian tutkijatohtori YTT Anitta Kynsilehto Tampereen yliopistosta.

Vuori painottaa sukupuolen vaikuttavan paljon siihen, ketkä muuttavat esimerkiksi työn perässä tai opiskelemaan ja ketkä lähtevät pakoon konflikteja, ketkä taas jäävät kotimaahan.
”Erityisen ajankohtaisia ovat Suomessakin kysymykset siitä, millä ehdoilla muuttajille annetaan mahdollisuus saada myös perheenjäsenensä maahan”, Vuori sanoo.
Konferenssin tavoitteena on korostaa, kuinka sukupuoli ja seksuaalisuus lomittuvat muihin sosiaalisiin ja kulttuurisiin eroihin.
”Kun liikkuvuutta pyritään ymmärtämään ja hallitsemaan arjessa, politiikassa ja tutkimuksessa, näihin eroihin nojataan usein yksinkertaistavalla tavalla. Esimerkiksi rodullistettuihin eroihin, etnisyyteen, uskontoon ja yhteiskunnalliseen asemaan ja statukseen sekä ikään, asemaan perhesuhteissa ja eroihin fyysisessä ja psyykkisessä toimintakyvyssä ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota”, Vuori kritisoi.

Päivien aikana ihmisten väliset erot ja niiden mukanaan tuomat ymmärtämisen vaikeudet ja yhteistyön mahdollisuudet otetaankin hänen mukaansa tarkasteluun erityisellä tavalla. Konferenssiin odotetaan tutkijoita eri tieteenaloilta sekä kentän ammattilaisia ja opiskelijoita.