Robin Hahnel: Osallisuustalouden aakkoset

Vastapaino lifestylefiilistelylle

Yhdysvaltalainen taloustieteen emeritusprofessori Robin Hahnel julkaisi teoksen Osallisuustalouden aakkoset. Kirja on pitkälle kehitelty yhteiskunnallinen visio demokraattiseen suunnitteluun perustuvasta taloudesta. Demokraattinen suunnittelu mahdollistaa tuotannon suhteuttamisen paremmin yhteisöjen tarpeisiin ja ottaa huomioon ympäristölle aiheutuvat ongelmat.

Demokraattiseen suunnitteluun kuuluvat työntekijöiden itse johtamat yritykset, mikä mahdollistaa työntekijöiden elämäntilanteen paremman huomioimisen. Demokraattista suunnittelua ei tule sekoittaa keskusjohtoiseen suunnitteluun, sillä demokraattisessa suunnittelussa hintasignaalit muodostuvat jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja suunnittelun osallistujia ei ole rajattu minkään nomenklatuuran keskuuteen.

Huolimatta tästä merkittävästä erosta Hahnel saa visionsa kuulostamaan kovin byrokraattiselta lukuisine suunnitteluun osallistuvine organisaatioineen. Positiivista on, että osallisuustalouteen on mahdollista siirtyä ilman yhteiskunnallisia kumouksia. Kaikki kirjassa määritellyt organisaatiot – kuten kuluttajayhdistykset – on mahdollista perustaa vaikka huomenna, mutta yritysten lähteminen mukaan suunnitteluprosessiin vaatii laajemman yhteiskunnallisen asennemuutoksen.

Kirjan parhaita puolia onkin yhteisöllisen kuluttamisen käsitteen lanseeraaminen ja Suomessa on asiasta myös positiivisia kokemuksia taloyhtiöiden yhteisistä välineistä. Osallisuustalous sivuaakin kuluttamisen suhteen jakamistaloutta.

Tuottajien osalta en näe tarvetta erillisille Hahnelin määrittelemille päätöksentekoelimille, vaan työpaikkademokratia ja ympäristöystävällinen tuotanto ovat mahdollista toteuttaa nykyisenkin järjestelmän puitteissa. Hahnelille on silti annettava kunnia rakenteita muuttavan ympäristövaihtoehdon luomisesta lifestylefiilistelyn vastapainoksi. Kirjaa on kiittäminen myös helppolukuisuudesta ja esimerkeistä, jotka käännöstyöryhmä on saattanut suomalaiselle yleisölle aukeaviksi.

Robin Hahnel: Osallisuustalouden aakkoset. Like, 2014, s. 192.