Riittääkö yksi opintopsykologi kolmelle kampukselle?

Itä-Suomen yliopiston hallitus linjasi kokouksessaan 1. kesäkuuta, että opintopsykologitoimintaa tarjotaan molemmilla pääkampuksilla – Joensuussa ja Kuopiossa. Käytännössä palvelu toteutetaan niin, että tällä hetkellä Kuopiossa toimiva yliopiston ainoa opintopsykologi tarjoaa palveluitaan myös muille kampuksille.
”Opintopsykologin vastaanotto on jatkossakin avoin kaikille opiskelijoille. Hän palvelee kaikilla kampuksilla tarpeen mukaan. Uuteen järjestelyyn siirrytään kesän jälkeen”, Itä-Suomen yliopiston henkilöstöjohtaja Jouni Kekäle kertoo.
Opintopsykologi Katri Ruth toteaa, että lisäresurssit opintopsykologitoimintaan olisivat tarpeen.
”Yt-neuvotteluissa minulle annettiin irtisanomisen vaihtoehdoksi työsopimusmalli, jossa työpaikakseni määriteltiin myös Joensuun kampus. On selvää, että tilanne tulee oleman raskas, sillä molemmilla kampuksilla toimineilla opintospykologeilla on ollut täydet päivät työtä jo ennestään. Syksyllä näemme käytännössä, miten järjestely toimii. Mitä ilmeisemmin keskustelu opintopsykologitoiminnan resurssoinnista tulee jatkumaan”, hän sanoo.
”Valtakunnallisesti opintopsykologitoimintaa korkeakouluissa on tämänkin vuoden aikana lisätty, kuten opetusministeriö on suositellut.”, Ruth muistuttaa.
Joensuun yliopiston entinen opintopsykologi Tuulia Leinonen arvioi artikkelissaan Itä-Suomen yliopiston julkaisuaan odottavassa artikkelikokoelmassa Opiskelijoiden ohjauskäytänteiden kehittäminen, että kaikille avoin opintopsykologin vastaanotto viestii opiskelijoille yliopiston kiinnostusta heidän hyvinvoinnistaan.
Opintopsykologitoiminnan käynnistämishankkeen tavoitteena oli opintopsykologitoiminnan vakiinnuttaminen Itä-Suomen yliopistossa ja artikkelissa arvioidaan, että tavoitteessa onnistuttiin. Syksyllä 2009 tehtiin Joensuun kampuksella päätös pysyvästä opintopsykologitoiminnasta. Silloin näytti siltä, että Itä-Suomen yliopistossa tulisi toimimaan kaksi opintopsykologia, joiden toimipaikat olisivat Joensuun ja Kuopion kampuksilla. Tällä hetkellä Itä-Suomen yliopistossa toimii yksi opintopsykologi Kuopiossa. Syksyllä hänen vastuulleen sysätään kaikkien kampusten opintopsykologipalvelut.

Herää kysymys, pystyykö yksi opintopsykologi tarjoamaan kaikille kolmelle kampukselle tasavertaista palvelua.
”Opintopsykologin ensimmäisenä toimintavuotena Joensuun yliopistossa ajanvarauksia tuli niin paljon, että asiakkaat joutuivat jonottamaan aikaa useita viikkoja. Pieni osa asiakkaista myös luopui palveluun hakeutumisesta pitkän odotusajan vuoksi. Opintopsykologin resurssia suunnataan myös moneen muuhun asiaan kuin välittömään asiakastyöhön. Tehtävän ylikuormittumisen riski on olemassa ja työn rajaaminen voi olla haasteellista”, Leinonen toteaa artikkelissaan.
Kekäle arvioi, että opintopsykologin toimenkuvaa joudutaan ehkä tarkentamaan jatkossa.
”Täytyy miettiä, mihin siinä keskitytään”, hän sanoo.
Opintopsykologin vastaanotolla Joensuussa kävi opiskelijoita kaikista tiedekunnista ja tyypillinen asiakasprosessin kesto oli neljästä kuuteen käyntikertaa.

Opintopsykologin tarpeesta kertoo myös se, että yliopisto-opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden käyttö on kasvanut koko 2000-luvun ajan ja samaan aikaan opiskelussa koetut ongelmat ovat lisääntyneet. YTHS:n tutkimusten mukaan kymmenesosalla opiskelijoista on vaikeuksia otteen saamisessa opiskelusta. Neljännes yliopisto-opiskelijoista keskeyttää opintonsa ja osa keskeyttämisistä johtuu juuri opiskelun ongelmista ja esteistä. Leinonen arvioi artikkelissa, että opintopsykologitoiminnalla on suuri merkitys ennaltaehkäisevänä työnä.