Riepponen: ”Yliopistoväki menettänyt luottamuksensa johtoon”

KUOPIO Itä-Suomen yliopiston henkilöstö marssi tänään ulos yliopistolta Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa ilmaistakseen pahan mielensä yliopiston johdon toimista. Samalla ulosmarssilla osoitettiin solidaarisuutta yliopiston johdon irtisanomille työntekijöille. Mielenilmaisuun osallistui purevasta pakkasesta huolimatta Kuopiossa noin 40, Joensuussa 50 ja Savonlinnassa kymmenkunta henkilöstön jäsentä.

Kuopiossa Snellmania rakennuksen edessä puheen pitänyt pääluottamusmies Juha Riepponen ilmoitti työntekijöiden menettäneen luottamuksensa yliopiston johtoon ja hallitukseen.

”Olen pettynyt yliopiston johtoon ja strategisen hallituksen toimintaan. Erityisesti olen pettynyt hallituksen sisäisten jäsenten toimintaan, sillä heillä olisi ollut mahdollisuus ratkaista asia toisella tavalla. Yliopistoväki on menettänyt luottamuksensa johtoon ja hallitukseen. Tämä on hyvä muistaa, kun seuraavan kerran valitsemme hallituksen jäseniä”, Riepponen puhui.

Myös yliopiston tiedotus sai kritiikkiä.

”Parhaiten työnantajan toimenpiteiden viestinnässä on onnistunut Savon Sanomat, eikä yliopiston tiedotus”, Riepponen jatkoi.

Yt-neuvottelujen aikana erimielisyyttä työntekijäjärjestöjen ja yliopiston johdon välillä aiheutti erityisesti näkemykset tavasta tehdä henkilöstövähennykset. Työntekijöiden mukaan johdon asettamiin tavoitteisiin olisi päästy normaalin eläkesiirtymän kautta.

”Itä-Suomen yliopiston työnantajavastuu tässä on se, että se irtisanoo sellaista henkilökuntaa, joilla ei ole ikänsä puolesta enää mahdollisuutta työllistyä. Työnantaja toimii siis vastoin yleistä etua, erityisesti vakavaksi asian tekee, ettei toimenpiteitä perustella taloudellisilla syillä”, kertoi Riepponen.

Irtisanominen eläkevuosien kynnyksellä vaikuttaa työntekijän eläkkeeseen ja eläkeajan toimeentuloon merkittävästi.
Itä-Suomen yliopiston irtisanoo 33 työntekijää pääasiassa tiedekuntien hallinto- ja tukipalvelutehtävistä. Kymmenkunta työntekijää siirtyy eläkkeelle tai muihin tehtäviin. Lisäksi väkeä vähennetään jättämällä määräaikaisia sopimuksia jatkamatta.

Pahanmielenilmaisulla osoitettiin lisäksi myötätuntoa vuonna 2010 irtisanotuille työntekijöille.