Reisille menee jos ei kiinnosta

Yliopisto ei tue tarpeeksi henkilökohtaiseen kiinnostukseen pohjautuvaa opiskelua. Silti henkilökohtainen kiinnostus on tärkeimpiä tekijöitä uuden tiedon tuottamisessa ja oman alan rajojen rikkomisessa. Kiinnostuksella alaan on jo maalaisjärjellä ajateltuna vahva sidos opintomenestykseen ja tutkimustieto antaa vahvistuksen oletukselle. Kiinnostus on yhteydessä etenkin oppimisen laatuun.
Helsingin yliopistossa opintopsykologina työskentelevä Johanna Mikkonen kysyy väitöstutkimuksessaan millainen rooli kiinnostuksella on yliopisto-opinnoissa ja mikä selittää opinnossa edistymistä ja menestymistä, jos opiskelu ei pohjaudu kiinnostukseen. Hän keräsi tutkimusaineistonsa eläinlääketieteellisen ja humanistisen tiedekunnan opiskelijoilta.

Tutkimuksen tulokset osoittavat Mikkosen mukaan, että kiinnostuksen roolia yliopisto-opiskelussa on tärkeää tukea. Tehokkuusvaatimukset eivät saisi johtaa ulkokohtaisen suoriutumisen ylikorostumiseen.
Johanna Mikkonen väittelee Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa kasvatustieteen alalla.