Rehtori: ”Ylioppilaslehdillä tärkeä rooli”

YLIOPPILASLEHDISTÖ – Ylioppilaslehdistöllä on Itä-Suomen yliopiston rehtori Perttu Vartiaisen mukaan tärkeä rooli yhteiskunnassa.
”Historiallisesti nähtynä ylioppilaslehdistöllä on ollut jopa keskeinen merkitys suomalaisessa kulttuuri- ja poliittisessa elämässä. Tämän päivän fragmentoituneessa ja kaupallistuneessa mediassa sillä ei ole varmaan vastaavaa roolia, mutta aivan todennäköisesti myös tämän vuoden ylioppilaslehtien kirjoittajissa on joukko suomalaisen journalismin, kirjallisuuden, politiikan, jne. tulevia vaikuttajia”, Vartiainen arvioi.

”Henkilökohtaisesti olen kiinnostuksella lukenut suurin piirtein jokaisen Uljaan ja joensuulaisena silloisen Joensuun ylioppilaslehden numeron. Minusta nämä kaikki lehdet ovat olleet keskeinen peili siitä, mitä aktiivinen yliopistonuoriso ajattelee ja myös miten se kokee paikallisen kulttuurielämän. Tästä näkökulmasta katsottuna sillä on ollut myös oma tärkeä roolinsa Joensuun ja Kuopion, ja vähän vähemmässä määrin myös Savonlinnan kehittymisessä provinssikaupungista yliopistokaupungiksi”, hän jatkaa.
Rehtori pidättäytyy kertomasta mielipidettään ISYY:n hallituksen esitykseen lakkauttaa Uljas.
”En halua puuttua ylioppilaskunnan sisäiseen päätöksentekoon”

Perimätiedon valossa nykyinen rehtori on maltillinen verrattuna aiempiin. 90-luvulla Joensuun yliopiston rehtori Paavo Pelkosen kerrotaan ilmaisseen yliopiston ottavan vastuuta ylioppilaslehden julkaisemisesta, jos ylioppilaskunta olisi jouduttu sulkemaan. Ylioppilaskunta oli silloin konkurssin partaalla epäonnistuneiden liiketoimiensa vuoksi. Tilanne poikkeaa nykyisestä huomattavasti, sillä nyt Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnalla on takanaan kaksi ylijäämäistä vuotta.