Puolueet laajentaisivat YTHS:n kaikille korkeakouluopiskelijoille

EDUSKUNTAVAALIT – Eduskuntapuolueet ovat yksimielisiä siitä, että Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on paras vastaamaan kaikkien korkeakouluopiskelijoiden terveydestä. Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liitto (SAMOK) tekivät puolueille kyselyn koulutuslupaus-kampanjan tavoitteista. Liittojen mukaan puolueet ovat pääosin kampanjan teemojen takana. Laaja tuki saatiin YHTS:n laajentamisen lisäksi opintorahapainotteiselle opintotuelle sekä sille, että koulutuksesta ei enää voi leikata.

”Korkeakouluopiskelijat ovat tällä hetkellä eriarvoisessa asemassa terveyspalveluiden osalta ja näin ei voi jatkua. YTHS:n toimivuutta ammattikorkeakouluopiskelijoille on kokeiltu tällä vaalikaudella hyvin tuloksin. Se on kustannustehokas ja laadukas tapa järjestää kaikkien korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto. Erinomaista, että puolueet ovat samaa mieltä, ja asialle voidaan vihdoin tehdä jotain”, SAMOKin puheenjohtaja Joonas Peltonen sanoo.

Puolueita selkeimmin jakava kysymys ovat lukukausimaksut EU:n ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Jyrkin linjaus on Kokoomuksella, jonka mukaan koulutuksen tulee olla maksutonta vain suomalaisille. Kaikki eduskuntapuolueet vastasivat kyselyyn. Uljaan tiedossa ei ole, kysyttiinkö Muutos 2011 -puolueelta.

Koontitaulukko puolueiden vastauksista (PDF)