Professori Riitta Ahonen: ”Itä-Suomen yliopistossa on vaikenemisen kulttuuri”

Itä-Suomen yliopistossa vallitsee professori Riitta Ahosen mukaan vaikenemisen kulttuuri, jossa ei suvaita voimakkaita kannanottoja.
”Olen pitänyt intrassa blogia reilun vuoden. Tarkoituksenani oli tuoda yliopiston asioita sisäiseen keskusteluun. Keskustelua ei ole syntynyt, vaan kampuksella ollaan hiljaa. Yt-neuvottelut ja irtisanomiset lisäsivät keskustelua hetkellisesti”, hän kirjoittaa.
Ahonen arvioi, että suurin osa yliopiston väestä ei lue intran blogeja ja vihjaa mahdollisesti jatkavansa blogin kirjoittamista jollain julkisemmalla foorumilla.
”Sillä joka tapauksessa nämä kirjoitukset vuotavat myös ulos.”

Hän painottaa, että sitoutuminen yliopistoon edellyttää osallistumista päätöksentekoon, mutta arvioi uuden yliopistolain poistaneen demokratian yliopistolta.
”Minulle on vieläkin mysteeri, miten Itä-Suomen yliopiston hallituksen ulkopuoliset jäsenet valittiin. Laitosten ja tiedekuntien pirstominen irrotti yliopistolaiset tutuista työyhteisöistä. Päätöksenteko ulkoistettiin. Moni yliopistolainen tuntee itsensä ulkopuoliseksi”, hän suomii.
Esimerkiksi hän nostaa terveystieteiden varadekaanivalinnan.
”Varsinaisen dekaanin valinta oli itsestäänselvyys, sillä muita ehdokkaita ei ollut. Sen sijaan varadekaanin valinta yllätti monet. Ehdokkaita, jos niitä oli useita, ei tuotu julkisuuteen ja valintaprosessi tehtiin suljetuin ovin.”