Professoreille lisää liksaa

Itä-Suomen yliopisto ryhtyy patoamaan professorien pakoa muualle tarkistamalla professorikunnan palkkoja. Yliopiston palkkakilpailukyky on yliopiston mukaan jäänyt keskipalkkojen osalta jälkeen monista muista vastaavan kokoisista yliopistoista. Muiden henkilöstöryhmien osalta palkkakuoppaan jäämistä ei ole yliopiston mukaan havaittu.
”Yliopisto pyrkii professoreiden osalta tasokorotukseen ja kilpailukykyiseen palkkaustasoon verrattuna muihin monitieteellisiin yliopistoihin”, rehtori Perttu Vartiainen kertoo.

Palkankorotukset hoidetaan aikaistamalla TES-arviointikierrosta keväästä 2013 kuluvaan syksyyn. Uusien arviointien mukaiset palkat tulevat maksuun heti tammikuun alusta. Tieteenalakohtaisten palkka-arvioinnin kriteereinä käytetään tieteellisiä, opetuksellisia ja yhteiskunnallisia ansioita. Uusia kohtia arviointiperusteissa ovat ohjattujen gradujen määrät ja kansainväliset keynote-luennot. Arvioista päättää rehtori kuultuaan dekaaneja. Palkkojen tarkistamisesta on yliopiston mukaan keskusteltu julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Professoriliiton paikallisten edustajien kanssa.

Itä-Suomen yliopisto työllistää noin 2800 ihmistä, joista professoreita on noin 270.