Poliittisten eläinten tutkijat saavat seuran

Suurpedot, koira, turkiseläimet, lehmä, kana ja sika ovat näkyvimpiä esimerkkejä äärimmäisen poliittisista eläimistä, jotka herättävät kiivaita yhteiskunnallisia keskusteluja. Joensuussa yhteiskunta- ja kulttuuritieteellinen eläintutkimus on tehnyt tuloaan jo muutaman vuoden ajan ja väitöskirjoja on syntynyt jo muutama. Nyt perusteilla onkin Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seura.

Seuran tarkoituksena on edistää yhteiskunta- ja kulttuuritieteellistä eläintutkimusta ja toimia alan tutkimusta ja opintoja harjoittavien ja niistä kiinnostuneiden valtakunnallisena yhteistyöelimenä. Taustalla on jo vuodesta 2004 lähtien toiminnassa ollut yhteiskuntatieteellisen eläintutkimuksen verkosto, joka on aktiivisesti järjestänyt kokoontumisia ja työryhmiä eri tieteidenalojen tutkimuspäivillä sekä tiedottanut alan tapahtumista ja julkaisuista sähköpostilistallaan ja Internet-sivuillaan. Verkostossa on noin 60 jäsentä eri puolilta Suomea.

Human–Animal Studies on saanut jalansijaa oppiaineena esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Australiassa sekä joissakin Euroopan maissa.

”Tutkimusalan kasvun myötä on noussut tarve perustaa alalle oma tieteellinen seura”, toteaa susipolitiikasta väitellyt yhteiskuntatieteiden tohtori Outi Ratamäki.

Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seuran perustamiskokous pidetään Joensuun yliopistossa torstaina 5.11.2009 klo 18.15 alkaen salissa AG103 (Agora-rakennus).