Pohjoismaiset historioitsijat Joensuuhun

JOENSUU Elokuun puolenvälin jälkeen pohjoismaiset historiantutkijat kokoontuvat Joensuussa. 28. kertaa järjestettävä pohjoismainen historioitsijatapaaminen kokoaa yhteen noin 350 historiantutkijaa, ja kolmen päivän aikana on tarjolla yli 300 esitelmää.

Ensimmäistä kertaa Joensuussa järjestettävän tapaamisen teemana on ”Ylityksiä – rajoja ja kohtaamisia pohjoisessa tilassa”. Järjestäjien mukaan valitulla teemalla halutaan korostaa Karjalan ja Joensuun maantieteellistä sekä historiallista asemaa rajaseutuna ja rajakaupunkina. Lisäksi halutaan nostaa esiin Itä-Suomen yliopistossa tehtävää erilaisiin rajoihin kohdistuvaa tutkimusta. Tapahtuman järjestävät Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitos sekä Suomen historiallinen seura.

Esitelmissä teemaa, rajoja ja kohtaamisia, käsitellään laajasti. Rajoihin ei pureuduta vain fyysisten rajojen ja rajaseutujen kysymyksenä, vaan myös esimerkiksi kulttuurien ja tieteenalojen rajojen ylityksinä.

Joka kolmas vuosi järjestettävä pohjoismainen historioitsijatapaaminen pidetään vuoronperään kussakin Pohjoismaassa ja niiden eri yliopistoissa. Kunkin Pohjoismaan kohdalle tapahtuma osuu joka 15 vuosi. Jos Suomen yliopistojen historian opetuspaikkojen lukumäärä pysyy tulevaisuudessakin nykyisellään, pidettäisiin tapahtuma seuraavan kerran Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2104.

Suomessa se järjestetään seuraavan kerran vuonna 2029. Pohjoismaisella historioitsjiakongressilla on pitkät perinteet, ja se järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1905.

Tapahtuman pääesitelmöitsijä on historiatieteiden kansainvälisen komitean (CISH) presidentti, professori Marjatta Hietala Tampereen yliopistosta. Hän tarkastelee torstaina 14. elokuuta suomalaisten roolia pohjoismaisessa historian tiedeyhteisössä. Kansainvälisesti tunnetuin puhuja on perjantain 15. elokuuta pääesitelmöitsijä, politologi, professori (emeritus) Malcolm Anderson Edinburgin yliopistosta. Hän puhuu elämäntyöstään rajatutkimuksen parissa. Tapahtuman tieteellisen annin päättää lauantaina antropologi, professori Thomas Hylland Eriksen Oslon yliopistosta. Hänen aiheenaan on pohjoismainen kulttuurinen monimuotoisuus.

14. – 17.8. järjestettävän tapahtuman ohjelma.