Pitääkö hallituksen jäsenen osata suomea?

ISYY – Sosiaalipoliittisen vastaavan tehtävää ISYY:n hallituksessa hoitanut Inka-Mari Helvilä siirtyy opiskelemaan toiseen yliopistoon ja on sen vuoksi hakenut eroa luottamustehtävästään. Edustajisto käsittelee eronpyynnön kokouksessaan syyskuussa, mutta hallitukseen etsitään jo uutta sosiaalipoliittista vastaavaa.

Ryhmä Oikeiden varaedaattori Teemu Myllärinen huolestui yhdenvertaisuuden toteutumisesta hallituksen täydentämisessä, sillä ainakaan vielä ei hausta ole tiedotettu muilla kielillä kuin suomeksi.

”Kuinka hallitus aikoo turvata ylioppilaskunnan sääntöjen 4. pykälän yhdenvertaisuusperiaatteen tässä haussa? Aiotaanko hallitushausta tiedottaa myös englanniksi, ja voidaanko paikalle nyt valita ei-suomea äidinkielenään puhuvaa ylioppilaskunnan jäsentä?”, Myllärinen kysyy.

ISYY:n hallituksen puheenjohtaja Paula Martikaisen mukaan englanninkielinen tiedote aiheesta on tulossa, ja kaikki jäsenet saavat hakea.

”Hyvä, että Teemu laittoi näitä kysymyksiä. Kyllä me annamme kaikille mahdollisuuden hakea hallitukseen ja edustajisto sitten päättää kuinka hallitusta täydennetään vai täydennetäänkö”, hän toteaa.

Myllärinen viittaa tapaukseen, jossa nyt istuvaa hallitusta muodostettaessa jätettiin kaksi hallitukseen hakenutta ylioppilaskunnan jäsentä pois sen vuoksi, että hallitus ei heidän vuokseen olisi voinut käyttää suomea työkielenään. Myllärinen muistuttaa, että jo silloin puhuttiin hallituksen haavoittuvuudesta sen vähäisen jäsenmäärän vuoksi. Varsinaista virhettä tai sääntörikkomusta ei silloinkaan tapahtunut, sillä edustajisto voi nimittää hallitukseen haluamansa ihmiset. Kuopion hallinto-oikeuden vuonna 2012 tekemän päätöksen mukaan edustajisto voi jättää hallitusta kasattaessa huomiotta myös tasa-arvolain.

Ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen on ISYY:n sääntöjen mukaan ”pidettävä huolta, että ylioppilaskunnan jäsenillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa ylioppilaskunnan toimintaan. Jäsenille on myös tiedotettava, millä tavoin asioista voi saada tietoa ja miten omat mielipiteet sekä ehdotukset saa asioiden valmistelijoiden ja päättäjien tietoon.” Suomen kielen osaamista eivät säännöt vaadi.

EDIT: Pian uutisen julkaisemisen jälkeen sai ISYY julkaistua myös englanninkielisen tiedotteen: ISYY IS LOOKING FOR A BOARD MEMBER (AFFAIRS OF SOCIAL POLICY) FOR THE END OF THE YEAR 2014