Piraattipuolue huolestui perusoikeuksien kaventamisesta

Teksti: Pasi Huttunen
Kuva: Michal Jarmoluk

Piraaattipuolue heräsi ensimmäisenä vastustamaan Oikeusministeriön esitystä viestintäsalaisuuden heikentämisestä. Tätä nykyä lailla voidaan säätää rajoituksista kirjesalaisuuteen vain rikosepäilyn, turvallisuustarkastuksen tai vapaudenmenetyksen aikana. Lakia halutaan muuttaa niin, että sitä voitaisiin rajoittaa myös kansallisen turvallisuuden nimissä. Ministeriön työryhmä esittää, että viestin suojaa voitaisiin rajoittaa myös, jos se olisi ”tarpeen tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta toiminnasta tai muusta vakavasti kansallista turvallisuutta uhkaavasta toiminnasta”. Suojelupoliisin viestintäpäällikkö Jyri Rantala listaa Ilta-Sanomille viisi esimerkkiä siitä, mihin tutkintavaltuuksia tarvittaisiin lisää. Hänen mukaansa lisävaltuuksia tarvitaan terrorismin torjumiseksi, Syyrian ja Irakin konfliktialueella matkustaneiden henkilöiden selvittämiseksi, tietojen keräämiseen turvapaikanhakijoista, kyberuhkien torjumiseen sekä informaatiovaikuttamisen, ”trollien”, tutkimiseen.

Piraattipuolue vastustaa muutoksia.
”Oikeutta rikkoa viestintäsalaisuus esitetään laajennettavaksi rikosten selvittämisestä rikosten torjuntaan sovellettavaksi. Mietinnön mukaan ilmaisu ’rikosten torjunta’ käsittäisi rikosten ennalta estämisen, paljastamisen ja selvittämisen ja se ulottuisi yksilön turvallisuudesta aina kotirauhan rikkomiseen. Mietintössä kuitenkin todetaan jo nykylainsäädännön puitteissa voitavan tehdä rikosten selvitystä, kunhan konkreettinen ja yksilöity rikosepäilys on olemassa. Muutoksen yhtenä tarkoituksena onkin poistaa konkreettisen rikosepäilyn tarve”, puolue toteaa kannanotossaan.
Esitys kytkeytyy tiedustelulainsäädännön uudistamiseen. Viranomainen haluaa paremmat välineet mahdollisten uhkien havaitsemiseen ja ennaltaehkäisyyn. Uhkina mainitaan esimerkiksi terrorismi ja ulkomaisten tiedustelupalvelujen toiminta.

Oikeusministeriön mukaan kyse ei silti olisi massavalvonnasta.
”Työryhmä painottaa, että myös nykyiseen tulkintakäytäntöön sisältyvät perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset tulevat edelleen sellaisinaan sovellettaviksi. Uusi sääntely ei siten mahdollistaisi yleisestä, kaikenkattavasta tietoliikenteen seurannasta säätämistä.”
Piraattipuolue esittää, että Suomi ei rajoittaisi ihmisten perusoikeuksia vaan etenisi päinvastaiseen suuntaan.
”Suomea tulisikin kehittää entistä enemmän kohti ’tietosuojan Sveitsiä’ – maaksi, jossa jokainen voi varmistua viestintänsä luottamuksellisuudesta ja kirjesalaisuuden rikkomattomuudesta”, kannanotossa todetaan.

Asia etenee seuraavaksi lausuntokierrokselle sekä parlamentaarisen seurantaryhmän valmisteluun.