Petri hallinnoi ja edustaa

Yliopiston hallinnossa valtava työ ja taakka ovat kasvaneet entisestään, kun Itä-Suomen yliopisto on rakenteilla. Lisäksi tekeillä on yliopistojen oikeusaseman muutos. Hallintoviraston on onnistuttava tekemään muutokset niin, että ne häiritsevät tutkimusta ja opetusta mahdollisimman vähän. Hallintoviraston tehtävä ei ole näkyä, vaan luoda yliopistolaisille toimiva tukiverkosto opetukseen, tutkimiseen ja oppimiseen.

”On hyvä, että opiskelijat eivät tiedä, kuka on Petri Lintunen. Tämä on hallintoa ja meidän tehtävämme on tukea opetusta ja tutkimusta. Olisi varsin nurinkurista, jos tässä oltaisiin jotenkin päällimmäisenä,” Joensuun yliopiston hallintojohtaja Petri Lintunen toteaa.
”Jos opiskelija tuntee opettajansa ja dekaanipuolen sekä ne ihmiset joiden puoleen tulee kääntyä, niin tilanne on hyvä. Rehtorin opiskelijat varmaan pääsääntöisesti tuntevat, ja se onkin tärkeä asia. Hallinnon tulee olla taustalla.”

Hallintojohtajan toimenkuva on laaja. Siihen sisältyy hallinnon tehtävien lisäksi runsaasti edustamista ja rehtorin avustamista. Hallintojohtaja on paikallistason ja osin myös valtakunnan tason vaikuttaja.
”Tällä hetkellä ajankohtaista on Itä-Suomen yliopiston hallituksen työskentelyn käynnistäminen ja rehtorihaku. Oikeusaseman muutos on merkittävä etenkin talous- ja henkilöstöpuolella. Tällä hetkellä töiden parissa kuluvat illat ja osittain viikonloputkin. Tuo sähköposti on vaativa ystävä.”

Itä-Suomen yliopiston aloittaessa Lintunen siirtyy hallinto- ja talousjohtajan tehtävään. UEF:n hallitus on jo kokoontunut kerran, ja Lintunen kehuu hallituksen työn alkaneen hyvissä merkeissä.
”Pidin sitä hyvin raikkaana, rakentavana ja keskustelevana. Keskustelu on erityyppistä, kun mukana on muitakin kuin yliopistolaisia. Huoli hallituksen kokoonpanosta oli liioiteltua. On kaikkien etu, että hallituksessa on muitakin kuin yliopiston väkeä.”

Hallintovirasto hoitaa opiskelijoihin liittyvien palvelujen toteuttamisen, mutta opiskelija ei juurikaan joudu suoraan tekemisiin hallintojohtajan kanssa.
”Ylioppilaskunnan kanssa olen tietysti tekemisissä. Katsomme yhdessä, että asioita hoidetaan opiskelijoiden parhaaksi.”