Pelkkä asiakkuus ei riitä

JOENSUU – Joensuun kaupunginteatterissa kehitellään vapaaehtoisten katsojien kanssa toimintaa, joka laajentaisi katsojan osaa teatterissa. Teatterinjohtaja Vihtori Rämä on huolissaan katsojan mahdollisuuksista teatterikokemukseen jos häneen suhtaudutaan kuin asiakkaaseen.
”Tavoitteena on saada ymmärrystä ja tietoa katsomisesta. Katsoja on kuitenkin tärkeä elementti teatterissa”, Rämä sanoo.

Ammattikatsojat – projekti on ottanut ensiaskeleitaan teatterin nettisivujen Keskustelua teatterista – palstalla.
”Meillä on ollut yksi tapaaminen ja nyt yhdessä kehittelemme, mihin suuntaan tätä voisi viedä”, Rämä kertoo.
Tarkkoja suunnitelmia tai aikatauluja projektille ei ole, mutta tavoite katsojan ja teatterin välisen vuorovaikutuksen syventämisestä on selkeä.

Viime keväänä alkanut ja suuren suosion saavuttanut teatterin personal trainer – toiminta on sytyttänyt ajatukset varioida toimintaa osaksi ammattikatsojia.
”Olen ajatellut sellaista katsojakoulutusta. Käytäisiin läpi katsomisen teknologiaa,” Rämä suunnittelee.
Ammattikatsojat ovat vapaaehtoisia, pääosin teatterin suurkuluttajia.
”Olen pohtinut pitäisikö joukon olla ikähaitariltaan suurempi tai koulutustaustaltaan erilaisempaa. Mutta tällaiset seikat eivät välttämättä määrittele katsojakokemusta”, Rämä tuumaa noin 30 hengen ryhmästä.

Vihtori Rämä korostaa, ettei toiminta ole yleisökasvatusta.
”Samoin kuin taitelija harjoittaa taiteen tekemistä, harjoittaa katsoja katsomista. Molemmissa on mahdollisuus kehittyä”, Rämä sanoo.