Pätkätöiden määrä lisääntynyt voimakkaasti

Pätkätöiden osuus lisääntyi voimakkaasti tultaessa 90-luvun lopulta 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppuun. Alle vuoden kestäneiden työsuhteiden osuus kaikista alkaneista työsuhteista kasvoi 40 prosentista 60 prosenttiin vuosina 1998-2007, toteaa Tiina Soininen väitöstutkimuksessaan.
”Opiskelijat, nuoret ja naiset kohtaavat alati fragmentoituneet työmarkkinat”, Soininen toteaa väitöskirjansa tiivistelmässä.
Joustot työmarkkinoilla ovat kohdentuneet ensisijaisesti työttömiin sekä ikääntyvään ja heikosti koulutettuun työvoimaan. Työttömän riski ajautua lyhytkestoisten työsuhteiden ja työttömyyden kierteeseen kaksinkertaistui vuosina 2002–2007.

”Opiskelijat, nuoret ja naiset kohtaavat alati fragmentoituneet työmarkkinat”

Soininen selittää tätä muun muassa sillä, että työnantajat valikoivat työtöntä työvoimaa erityisesti juuri lyhyisiin työsuhteisiin. Työnantajat ovat alkaneet käyttää ikääntyviä ja heikosti koulutettuja niin sanottuna kierrätettävänä työvoimana.

Työmarkkinoiden toisella, vakaalla laidalla ovat korkean teknologian alalla työskentelevät ja hyvin koulutetut. Korkeasti koulutetuilla riski työsuhteen päättymiseen on noin 40 prosenttia pienempi kuin vähemmän koulutetuilla ja teknologiateollisuuden alalla 20 prosenttia pienempi kuin perusteollisuudessa työskentelevillä.
Soinisen mukaan työmarkkinoilla tulisi pystyä turvaamaan ihmisten henkisen pääoman kasautuminen ja yritysten sisäisen osaamisen kasautuminen.
”Työllisyysasteen nostamisessa ja yhteiskunnan tasapainoisessa kehittämisessä tulee kiinnittää huomiota siihen, että työttömien työllistyminen johtaisi myös jatkotyöllistymiseen ja luotaisiin työnantajille työmarkkinahoukuttimia ikääntyvän työvoiman palkkaamiseen myös pidempiaikaisiin työsuhteisiin”, Soininen ehdottaa.

YTL Tiina Soinisen sosiologian alan väitöskirja ”Changing Expectations and Realities of Employment Stability – Longitudinal Analysis on Tenures in Finland” tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa 8. toukokuuta. Vastaväittäjänä toimii professori Harri Melin Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Leena Koski Itä-Suomen yliopistosta.

Soinisen väitös:

Pasi Huttunen