Paperi-Uljaalle neljä vuotta elinaikaa

Teksti ja kuvat: Saara Närä

Kymmenes toukokuuta pidetyssä edustajiston kokouksessa päätettiin jälleen Uljaan tulevaisuudesta. Päätöksen alla olivat kampustoimittajan seuraajan valinta, tuleva Uljas-visio sekä Uljaan paperiversion tulevaisuus.

Edustajisto päätti, että kampustoimittajan sijasta Uljaaseen palkataan tuottaja. Lisäksi edustajisto hyväksyi Uljas-vision, joka on suunnitelma lehden seuraavasta neljästä vuodesta. Vision mukaan Uljaan verkkosivuja kehitetään Uljas-mediaksi, monimedialliseksi sisältöalustaksi. Seuraavan neljän vuoden aikana Uljas-mediaa kehitetään Uljaan tärkeimpänä sisältöalueena.

Lisäksi edustajisto päätti, ettei Uljas ole vielä valmis siirrettäväksi kokonaan verkkoon. Verkkoon siirtyminen on kuitenkin tavoite, johon tulevaisuudessa tähdätään. Edustajiston päätöksen mukaan Uljaan paperilehti ilmestyy vielä seuraavat neljä vuotta, jonka jälkeen Uljas siirtyy kokonaan verkkoon.

DeeKun ehdotuksen mukaan paperilehden ilmestymistä lisäksi harvennetaan portaittain siirryttäessä kohti verkkolehteä: vuonna 2019 Uljasta julkaistaan kuusi lehteä, vuonna 2020 kolme lehteä ja keväällä 2021 yksi lehti. Kesän 2021 jälkeen Uljas ei enää julkaise paperilehteä, vaan siirtyy Uljas-vision mukaiseksi Uljas-mediaksi.

Edustajiston jäsen Antti Junkkari (DeeKu) sanoo, että julkaisumäärän pienentämisen myötä Uljas-media voi siirtää henkilötyöresursseja vähitellen laadukkaan verkkosisällön tekemiseen.

”Ehdotuksemme meni äänestyksessä sellaisenaan läpi. Olemme tyytyväisiä siihen, että saimme hyvän strategian Uljas-medialle ja realistisen suunnitelman seuraavalle neljälle vuodelle”, kommentoi Junkkari.

Uljaan tulevaisuudesta puhuttaessa varsinkin taloudelliset seikat ovat nousseet pinnalle. Uljaan vt. päätoimittajan Jussi Turusen mukaan paperi-Uljas näyttää olevan edustajiston hampaissa parin vuoden välein. Hänen mukaansa ilmestymistiheyden harventamisesta tai paperiversion lakkauttamisesta ei seuraa välittömiä säästöjä, mikäli toimituksen työntekijämäärä säilyy ennallaan.

”Täysin internetvetoisen julkaisun tekeminen nähdään usein halpana, mutta se vaatii aivan samalla tavalla tekijöitä, panostusta ja rahoitusta. Toistaiseksi on vielä ratkaisematta, millä puhtaan nettijulkaisun tekeminen rahoitetaan. Ainoa kestävä tapa vaikuttaa Uljaan talouteen on vaikuttaa myyntiin”, Turunen summaa.

”Otan ilman muuta vakavasti sen, että Uljaan näkyvyys ei ole esimerkiksi Kuopion kampuksella paras mahdollinen eikä lehteä koeta omaksi. Toisaalta pidän tilannetta mahdollisuutena lähteä tekemään asialle jotakin. Aina voi parantaa.”