Oulun Punavihreät vaativat rehtorin eroa

OULU Punavihreät opiskelijat vaativat Oulun yliopiston rehtorin Lauri Lajusen eroa. Opiskelijajärjestö on kimpaantunut Lajusen esittämistä näkemyksistä, jonka mukaan tuhannen euron lukukausimaksu olisi kustannustehokkuuden nimissä otettava käyttöön yliopistoissa.

Oulun ylioppilaslehdessä Ylkkärissä julkaistun kannanoton mukaan Punavihreät opiskelijat pitävät Lajusen yritysmaailman mielistelyä vaarana koko tiedeyhteisölle. Lajunen perusteli ehdotustaan YLE:n Silminnäkijä –ohjelmassa sillä, että lukukausimaksulla saataisiin poistettua yliopistossa turhaan roikkuvat opiskelijat. Lajusen mukaan perittävällä tuhannen euron maksulla ei näin ollen olisi varsinaista merkitystä yliopiston talouteen.

Oulun Punavihreät opiskelijat kokevat myös yliopiston ylioppilaskunnan toimivan opiskelijoiden edun vastaisesti.
”Ylioppilaskunnan puheenjohtaja Jaakko Laitakarin lausunnot, joissa hän myötäilee Lajusta, eivät ole opiskelijoiden edun mukaisia”, kannanotossa todetaan.

Kannanotto vastustaa myös Lajusen esille tuomaa luopumisosaamisen käsitettä, joka tarkoittaa sitä, että kunkin korkeakoulun tulisi miettiä mistä alasta tai aloista se voisi luopua.