Opiskelijoiden alkoholitestauksia valmistellaan leväperäisesti

Suomen ylioppilaskuntien liitto pitää hallituksen SORA -esitysluonnoksen kohtaa opiskelijoiden päihdetestauksesta leväperäisenä. SYL:n koulutuspoliittisen sihteerin Juhana Harjun mukaan esitysluonnos mahdollistaisi työelämääkin tiukemmat käytännöt ja opiskelijoiden päihdetesteihin ohjaamisen ilman selkeästi säädettyjä perusteita.

”Luonnoksessa ei määritellä kuka voi ohjata opiskelijan alkoholitestiin. Tämä määritellään erikseen jokaisen yliopiston johtosäännössä. Näin ollen luonnos antaa käytännössä mahdollisuuden yksittäiselle opettajalle päästä eroon hankalasta opiskelijasta”, Harju sanoo.

Harjun mielestä tilanne on jopa vaarallinen, koska testejä voidaan käyttää pelotteena. Harju painottaa, ettei tarkoitus ole hyväksyä alkoholin käyttöä opiskellessa ja harjoittelussa, mutta kyse on filosofisesta lähtökohdasta.

”Ei ole opetusministeriön tehtävä ennakoida ja ohjata työelämää tällä tavoin. Lainsäätäjä ei voi yksin tehdä vastaavia tiukennuksia, vaan valmistelu pitää tehdä kolmikannassa”, Harju toteaa.

Työelämässä alkoholitestiin ei voi suoranaisesti määrätä, vaan terveydenhoitaja tekee kuntokartoituksen, jossa hän määrittelee työntekijän sen hetkisen työkyvyn. Testin tuloksessa ei voi ilmoittaa, onko työntekijä ollut testaushetkellä alkoholin vaikutuksen alaisena.

”Toisin kuin huumeet alkoholi on laillista, eikä laissa ole missään kohtaa, joka kieltäisi työhön tai opiskelemaan tulon päihtyneenä”, Harju kertoo.

SYL kokee myös, että hallituksen tuore esitysluonnos vaarantaa opiskelijoiden tasavertaisuuden jättäessään yliopistoille päätösvallan opiskeluoikeuden keskeyttämisestä soveltumattomuus tapauksissa. Lakiesityksessä opiskelijoiden soveltuvuuden arviointi hakutilanteessa ja opintojen aikana on määritelty yliopistojen tehtäväksi. Tietyissä tapauksissa yliopistot voisivat olla ottamatta hakijaa opiskelijaksi tai peruuttaa opiskeluoikeuden.

”Yliopistot voisivat käyttää opiskeluoikeuden epäämisen perusteluna jopa vammaisuutta, mikä vaikuttaa ihmisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta omituiselta”, sanoo Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja Matti Parpala.

SYL on esittänyt aiemmin ratkaisuksi pysyvää toimielintä, joka käsittelisi asiantuntijoiden avustuksella opiskeluoikeuden peruuttamistapaukset. Toimielin myös arvioisi, onko syytä rajoittaa minkään ihmisryhmän tai yksilön opiskeluoikeutta. SYL:n mielestä päätökset vaativat erityistä asiantuntemusta ja yksittäisten yliopistojen päätökset vaarantaisivat opiskelijoiden tasavertaisuuden, koska päätökset saattaisivat vaihdella samankaltaisissa tilanteissa.

Parpala kokee, että toimielimen kulut olisivat kohtuulliset suhteessa saavutettaviin hyötyihin.
Hallituksen esityksen luonnos eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta eli ns. SORA (soveltumattomuuden ratkaisuja) –lakipaketti lähti lausuntokierrokselle 22. maaliskuuta. Opiskelijat ovat seuranneet sen valmistelua epäillen.