Opiskelijat vaativat opintotukea indeksiin

Opintotuki jää maaliskuun alussa ainoaksi tueksi, jota ei ole sidottu indeksiin. Opintorahan 15 prosentin korotus vuodelta 2008 on sekin pian inflaation syömä. Vuodesta 1992 opintorahan ostovoima on heikentynyt 13 prosenttia.
ISYY aloittaa osaltaan valtakunnallisen kampanjan, jossa tavoitellaan opintotuen sitomista kansaneläkeindeksiin ensi vuoden alusta lähtien.
Opiskelijat kampanjoivat opintotuen indeksiin sitomisen puolesta Itä-Suomen yliopiston kampuspaikkakunnilla Kuopiossa ja Joensuussa. Kuopiossa opiskelijoiden kulkue lähtee Studentialta kohti toria klo 11.30. Torilla tapahtuma alkaa noin klo 12.00. Joensuussa vaalikampanja käynnistyy suoraan torilla klo 12.00. Savonlinnassa tapahtuma järjestetään myöhemmin.

Näivettyvä opintotuki uhkaa ISYY:n näkemyksen mukaan suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvoisuutta ja heikentää opiskelumahdollisuuksia.
”On myös huomattava, että opiskelijat käyttävät tyypillisesti kaikki rahansa. Korotettu opintoraha siis lisää yksityistä kulutusta samalla määrällä kuin tukea nostetaan”, lisää hallitus tiedotteessaan.
Kampanjatilaisuuksia opintotuen sitomiseksi indeksiin järjestetään tiistaina Joensuun ja Kuopion lisäksi ainakin Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä, Turussa ja Vaasassa.