Opiskelijat tyrmäävät lakialoitteen lukukausimaksuista

Suomalainen opiskelijaliike saa lukukausimaksujen vastustamiselle tukea myös Euroopasta. Eurooppalaisten opiskelijakuntien kattojärjestö ESU:n puheenjohtaja Karina Ufert antaa täyden tukensa SYL:n ja SAMOKin kannanotolle, jossa vastustetaan lukukausimaksuja EU- ja ETA -maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille.
”Ei ole pelkästään epäreilua syrjiä opiskelijoita kansallisuuden perusteella, vaan se on myös vastoin Suomen omaa etua. Maksuilla annettaisiin kansainvälisille opiskelijoille viesti, että älkää menkö Suomeen”, Ufert jyrähtää.
Lakialoitteen lukukausimaksukokeilun vakinaistamisesta allekirjoitti 119 kansanedustajaa, vaikka kokeilun arviointi on vielä kesken. Sittemmin kansanedustajat Raija Vahasalo (kok) ja Jari Myllykoski (vas) vetivät pois allekirjoituksensa. Myllykoski oli ainut Vasemmistoliittolainen allekirjoittaja, joten pois vetämisten jälkeen allekirjoittajat löytyvät Kokoomuksesta, RKP:stä, Sosialidemokraateista, Keskustasta, Kristillisdemokraateista ja Perussuomalaisista.

Yhteisessä kannanotossaan SYL ja SAMOK toteavat olevansa pöyristyneitä lakialoitteesta ja katsovat sen perustuvan virheellisiin oletuksiin, joita tutkimus- ja arviointitulokset eivät tue.
”On hienoa nähdä, että myös eduskunnasta löytyy tahtoa saada kansainväliset opiskelijat integroitumaan Suomeen ja suomalaisille työmarkkinoille entistäkin paremmin. Esitetyt keinot kuitenkin toimivat tavoitetta vastaan. Sekä Suomessa käynnissä oleva lukukausimaksukokeilu että Ruotsin ja Tanskan kokemukset lukukausimaksuista osoittavat tämän selkeästi”, SAMOKin puheenjohtaja Mikko Valtonen ja SYL:n puheenjohtaja Marina Lampinen kuohahtavat.
Kannanotossa huomautetaan, että lukukausimaksukokeilu synnyttää enemmän menoja kuin tuloja. lukuvuonna 2011-2012 Suomessa opiskeli ainoastaan 12 maksavaa opiskelijaa, kun opiskelijoita maksullisissa koulutusohjelmissa oli yhteensä 110. Suurin osa opiskelijoista saa opinnot kokonaan tai osittain kattavan stipendin.
Lisäksi kannanotossa muistutetaan, että maksuton koulutus on investointina kannattava. Tilastokeskuksen mukaan 50 prosenttia kansainvälisistä opiskelijoista työllistyy Suomeen. Laskennallisesti 25 prosenttia riittäisi.
”Me nuoret kannamme vastuuta tulevaisuuden Suomesta, emmekä selviä siitä yksin. Onkin käsittämätöntä, että kansanedustajat haluavat ajaa pois nämä tulevaisuuden työntekijät ja veronmaksajat. Nyt on aika panostaa kansainvälisten opiskelijoiden mahdollisuuksiin integroitua ja tuntea Suomi kodikseen ja maaksi, jossa he haluavat asua sekä tehdä töitä”, Lampinen vaatii.

Lakialoitteesta ärähti pikaisesti myös viisi poliittista opiskelijajärjestöä: Keskustan opiskelijaliitto, Liberaalit opiskelijat, Sosialidemokraattiset Opiskelijat, Vasemmisto-opiskelijat sekä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto.
”Käytössä ollut maksukokeilu on epäonnistunut täysin, sillä se on samanaikaisesti vähentänyt kansainvälisten opiskelijoiden määrää ja lisännyt kustannuksia suhteessa kerättyihin maksuihin”, järjestöjen puheenjohtajat tykittävät.

Lukukausimaksukokeiluun perehtynyt AYY:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Hanna Sauli ruotii blogikirjoituksessaan lakialoitetta.
”Lakialoitteen perustelut sisältävät useita väitteitä ja oletuksia, jotka eivät kestä lähempää tarkastelua”, hän kirjoittaa ja jatkaa:
”Mikään evidenssi Suomesta tai ulkomailta ei viittaa siihen, että maksut auttaisivat houkuttelemaan opiskelijoita tai kustantamaan heidän koulutuksensa aiheuttamat kustannukset. Päinvastoin, maksut karkottavat opiskelijoita, ja niistä kertyy lisäkustannuksia.”

Itä-Suomen yliopiston rehtori Perttu Vartiainen totesi 7. tammikuuta Ylelle kannattavansa lukukausimaksuja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Hänen mukaansa maksut helpottaisivat yhteistyötä sellaisten yliopistojen kanssa, joilla maksut ovat jo käytössä.
”Esimerkiksi brittiyliopistot eivät ole meidän kanssamme lähteneet yhteisverkostoihin, koska katsovat, että jos Suomesta saa opiskeluoikeuden ilman lukukausimaksuja, niin he eivät voi sitten tehdä meidän kanssamme yhteistyötä”, hän kertoo.
Vartiainen kuitenkin myöntää, että lukukausimaksut voisivat romahduttaa kansainvälisten opiskelijoiden määrän. Rehtori myös painottaa, että opiskelijoita on tuettava stipendein niin lahjakkuuden perusteella kuin kehitysyhteistyön nimissäkin.

ESU on aiemminkin ilmaissut huolensa Suomen lukukausimaksukokeilusta: ESU huolestui Suomen lukukausimaksukokeilusta