Opiskelijat suunnittelemaan opiskelija-asuntoja

Teksti: Saara-Maria Muurinen
Kuvat: Iisa Manninen
Savilahden rannalle rakennettaisiin asuntoja korkeintaan 200. Tällä hetkellä odotetaan asemakaavan valmistumista.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta aikoo rakennuttaa Savilahteen opiskelija-asuntoja. Hallituksen 1. varapuheenjohtajan Matti Nivalan mukaan tavoitteena on rakentaa puukerrostaloja, ja opiskelijoita otetaan mukaan suunnitteluun. Asuntoja rakennettaisiin korkeintaan 200.

”Puukerrostalot sopivat ISYY:n linjaan. Ne ovat ympäristöystävällisempiä kuin muut vaihtoehdot ja niissä esiintyy vähemmän sisäilmaongelmia. Rakentaminen on toki haasteellista, koska tekniikka on vielä uutta”, Nivala kertoo.

Idea puukerrostaloista on saanut lähinnä positiivista palautetta. Ajatuksena on antaa imagoapua puurakentamiseen, ja olla yhtenä kannustavana esimerkkinä muille.

Nivalan mukaan Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat saavat tehdä osan suunnittelutyöstä, ja yhteistyö on jo aloitettu. Ideana olisi, että opiskelijat suunnittelevat opiskelijoille, jolloin saataisiin toimivia ja opiskelija-ystävällisiä ratkaisuja. Opiskelijat olisivat mukana asuntojen ja kortteleiden suunnittelussa ja laskelmien teossa.

”Täytyy pitää mielessä, että tämän päivän opiskelijat ovat huomisen ammattilaisia”, Nivala pohtii ja lisää: ”Päävastuu suunnittelusta ja rakentamisesta on kuitenkin loppupeleissä jollakin suunnittelutoimistolla.”

Hanketta ajamaan ylioppilaskunta on aktivoinut KYY-yhtiöt oy:n, joka vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta. Nivala, joka on yhtiön hallituksen puheenjohtaja, kertoo, että kaavoitus olisi tarkoitus aloittaa syksyllä 2018, ja rakentaminen aikaisintaan vuonna 2019.
Kuopion kaupunki on myös näyttänyt vihreää valoa, jolloin ISYY on yksi potentiaalinen toimija muiden joukossa.

Hanke aiotaan osittain rahoittaa julkisrahoituksella, esimerkiksi ARA-tuella. Noin neljäsosa asunnoista olisi tarkoitus myydä ulkopuolisille, esimerkiksi jollekin vakavaraiselle ainejärjestölle. Loput rahoitetaan lainarahalla. Tarkoituksena ei olisi kuitenkaan nostaa ylioppilaskunnan jäsenmaksua.

Opiskelijan näkökulmasta ylioppilaskunnan tulo opiskelija-asuntobisnekseen tarkoittaa yhtä toimijaa kuviossa lisää.
ISYY aikoo toteuttaa palvelut omalla tavallaan, ja erityisesti yhteisöasumiseen aiotaan panostaa.
”Ja onhan tämä palvelu myös jäsenistölle, vaikka sitä pääsee vain osa hyödyntämään”, Nivala summaa.

Projekti on osa Oma koti kullan kallis -hanketta (OKKK). Hanke on aloitettu vuonna 2016, ja sen tavoitteena on lievittää opiskelijoiden asuntopulaa Joensuussa ja Kuopiossa.

Rakentamiseen on kuitenkin vielä pitkä matka. Tällä hetkellä odotetaan asemakaavan valmistumista. Asemakaavan tekeminen tapahtuu pala kerrallaan, ja ensin suunnitellaan uudet Savonia-ammattikorkeakoulun rakennukset Savilahteen. KYY-yhtiöt oy:n hallitus on jo lähes vuoden verran suunnitellut erilaisia malleja ja tilannut selvityksiä.

”Yksi vaihtoehto olisi ostaa asunnot, mutta se ei ole tietenkään sama asia, kuin jos ne rakennutetaan ja suunnitellaan itse”, Nivala kertoo.

ISYY:n edustajisto tekee lopullisen päätöksen siitä, nouseeko Savilahden rannalle ylioppilaskunnan omistamia puukerrostaloja vai ei.
”Yleisilmapiiri on hyvä, ja asiaa halutaan viedä eteenpäin. Hankkeen toteutuminen riippuu paljon selvityksistä ja kustannuksista. Marraskuun edustajistovaalien vaalikoneessa näytti ainakin siltä, että monella on tahtoa saattaa hanketta maalia kohti”, Nivala kertoo tyytyväisenä.