Opiskelijat piilottelevat gradujaan

UEF – Tutkimuksen avoimuuden edistäminen näyttää etenevän heikosti Itä-Suomen yliopistossa. Vuonna 2012 aloitettiin käytäntö julkaista kaikki pro gradu –tutkielmat verkossa, mutta käytännössä gradujen julkisuus on usein tiukasti rajattu.
”Vuoden 2013 pro gradu –töistä vain 36 prosenttia julkaistiin Open Access –muodossa. Ainoaan vertailukohtaan, vuoteen 2012 (42%) nähden suunta on ollut jopa laskeva. Tilanne ei ole hyvä”, Tietojärjestelmäasiantuntija Antti Laurila toteaa kirjaston blogissa.

Aktiivisimpia Open Access –julkaisijoita ovat Terveystieteiden tiedekunnan graduntekijät, joiden graduista 54 prosenttia julkaistiin viime vuonna kaikille avoimina. Vähiten avointa julkaisua suosivia, 25 prosenttia graduista löytyi viime vuonna Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnasta. Luonnontieteiden tiedekunnan graduntekijöistä työnsä julkaisi avoimena 30 prosenttia ja Filosofisessa tiedekunnassa 33 prosenttia. Esimerkiksi Tampereen yliopistossa yli 80 prosenttia graduista julkaistaan kaikille avoimena.
Käytännössä on kyse siitä, että Itä-Suomen yliopistossa gradun julkaisija voi määritellä gradunsa julkisuusastetta joko kaikille avoimeksi, tai niin, että opinnäytteitä voi käyttää ainoastaan tietyiltä koneilta kampuskirjastossa. Näitä vain kampuksella käytetävissä olevia graduja ei myöskään voida kaukolainata toisiin kirjastoihin.

”Tämä kutistaa entisestään potentiaalisesti kiinnostuneiden lukijoiden mahdollisuutta saada aineisto käyttöönsä. Tänä avoimuuden aikana on outoa, että työ, jonka parissa opiskelija on viettänyt lukemattomia tunteja, jätetään julkaisematta avoimesti internetissä”, Laurila sanoo.