Opiskelijat kasasivat kolme käskyä toisilleen

Joensuu – Yo-symposiumissa muodostettiin 13. huhtikuuta kolme uutta ohjenuoraa opiskelijoille alustusten ja ryhmässä käytyjen keskustelujen pohjalta. Alustajat toivat näkökulmia esiin kolmesta teemasta, jonka jälkeen paikallaolijat muodostivat käskyt keskustelun ja äänestyksen tuloksena. Alustajina olivat ISYY:n koulutuspoliittisen jaoston puheenjohtaja Marianne Kuusijärvi, edustajiston ensimmäinen varapuheenjohtaja Roope Tahvanainen sekä Uljaan Joensuun kampustoimittaja Pasi Huttunen.

Uljas julkaisee käskyt evästyksineen tavoitteenaan ajatusten ja keskustelun herättäminen. Esitetyt käskyt ja näkemykset eivät välttämättä edusta Uljaan tai ISYY:n virallista linjaa.

Kolme (uutta) käskyä opiskelijalle

1. Opiskelijan suhde opintoihin — TUNNE ITSESI

Jotta opiskelija pystyisi suoriutumaan opinnoistaan, on hänen ensimmäisenä opittava tuntemaan itsensä. On tunnettava omat kykynsä sekä löydettävä motivaatio opiskeluun. Kun opiskelija tuntee itsensä, kykenee hän olemaan myös muille avuksi opinnoissaan. Osuva vertaus löytyy lentokoneen lähdön yhteydessä kerrotuissa turvallisuusohjeissa: mikäli happimaski on tarpeen lennon aikana, niin laita se ensin itsellesi, jonka jälkeen kykenet auttamaan myös muita.

2. Opiskelijan suhde vapaa-aikaan — USKALLA OLLA SUORITTAMATTA

Opintojen ulkopuolella opiskelijalla tulisi olla rohkeutta nähdä vapaa-aika itseisarvona. Vapaa-aika ei ole ainoastaan voimien keräämistä opiskelutyöhön. Vapaa-aikaan, niin kuin elämään ylitäänsä, on rakentavaa suhteutua carpe diem-asenteella eli tarttua kuhunkin hetkeen.

3. Opiskelijan suhde opiskeluyhteisöön — VÄLITÄ, VAADI, VALLOITA

Veni, vici, vidi-tyylinen ilmaisu säestää kolmatta käskyä opiskelijalle. Välittäminen on yhteisön toiminnan elinehto. Välittäminen sisältää paljon. Välittämisen kautta jokaista kutsutaan osaksi opiskeluyhteisöä. Vaatimisella viitataan rohkeuteen hankkia opiskelijoiden tarvitsemia palveluita. Ylioppilaskunta on opiskelijan edunvalvoja. Opiskelijalla tulisi olla intoa vaatia opiskelijan tarpeita vastaavia palveluja. Opiskeluyhteisönsä toimintaan osallistuva opiskelija voi olla parhaimmilaan valloittava kuin pieni lapsi. Opiskelijan olisi pyrittävä tuomaan iloa opiskeluyhteisöönsä ja opiskeluystävilleen.