Opiskelijat huolissaan lääkärikoulutuksen laadusta

KUOPIO – Kuopion lääketieteen opiskelijat ilmoittavat olevansa syvästi huolissaan lääkärikoulutuksen nykykehityksestä Itä-Suomen yliopistossa, yliopiston hallituksen päätettyä terveystieteiden tiedekunnan henkilöä koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisesta. Alustavan arvion mukaan irtisanominen, osa-aikaistaminen tai lomauttaminen uhkaa 70 henkilöä.
”Haluamme, että koulutuksen laatu turvataan. Opetusresurssit tulee suhteuttaa kasvavaan opiskelijamäärään, mutta nyt suunta on täysin päinvastainen. Lääkärin työhön kuuluvat käytännön taidot opitaan potilaskontaktissa ohjaavan opettajan tukemana, mitä ei voi korvata teoriaopetuksella. Huolessamme ei ole kyse ainoastaan henkilöstön työmäärän kasvattamisesta, opetuksen laadun huononemisesta, suurenevista opetusryhmistä vaan myös potilasturvallisuudesta”, ainejärjestön kannanotossa todetaan.

Lääketieteen opiskelijat järjestivät jo vuoden 2012 keväällä kansallisen mielenilmauksen laadukkaan koulutuksen turvaamiseksi. Itä-Suomen yliopiston on koulutusmäärältään Suomen suurin lääketieteellistä koulutusta antava yliopisto, mutta kuololaisten mukaan koulutukseen annetut resurssit ovat olleet Itä-Suomen yliopistossa suhteellisesti pienemmät kuin maan neljässä lääketieteellisessä tiedekunnassa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö vaatimuksesta lääketieteen aloituspaikkoja lisätään syksyllä entisestään.

”Toivomme, että yliopiston päättäjät kokevat velvollisuudekseen varmistaa, että Suomeen saadaan myös tulevaisuudessa taitavia ja osaavia lääkäreitä”, kuololaiset vetoavat.