Opiskelijaliitot: ”Onko meillä varaa jättää veronmaksajia ulos?”

"Opiskelusta koituvat suurimmat taloudelliset hyödyt realisoituvat vasta valmistumisen jälkeen, mikäli opiskelija jää ja työllistyy Suomeen", CIMO:n ja VATT:n tekemässä esiselvityksessä ulkomaalaisten opiskelijoiden kouluttamisen kustannuksista todetaan. Maksujen pelätään vähentävän kansainvälisten opiskelijoiden määrää. Lähde: Mitä ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden kouluttaminen maksaa? (PDF).

Opiskelijaliittojen mukaan on raukkamaista tuoda lukukausimaksut pöytään ohi muiden koulutuspoliittisten linjausten. Perussuomalaiset Nuoret iloitsevat maksuesityksestä ja toivovat vielä jyrkempää linjaa. – Pasi Huttunen, teksti

Lukukausimaksujen esittäminen EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisille opiskelijoille 13. toukokuuta sai Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liiton (SAMOK) pettymään Juha Sipilän (kesk.) johtamiin hallitusneuvotteluihin. Opiskelijajärjestöt kummastelevat sitä, että maksuja ollaan tuomassa koulutusjärjestelmään maahanmuuttopoliittisin perustein.
”On raukkamaista tuoda maksut neuvottelupöytään ohi muiden koulutuspoliittisten linjojen. Vaikka hallitusohjelmatyö onkin ollut ilmeisen jouhevaa, ei tällaisia asiantuntijakysymyksiä tule ohittaa näin räikeästi, eikä varsinkaan suurissa kysymyksissä”, SAMOKin puheenjohtaja Joonas Peltonen sauhuaa.

SYL ja SAMOK toteavat ihmettelevänsä hallituksen halua rikkoa erittäin toimiva työperäisen maahanmuuton väylä. Liittojen mukaan puolet Suomeen tutkintonsa suorittamisen jälkeen jäävistä kansainvälisistä opiskelijoista työllistyy. Liitot kehottavatkin, että kannattaisi keskittyä myös sen toisen puolen työllistämiseen ja kotouttamiseen.
”Onko meillä todella varaa jättää mahdollisia veronmaksajia ulos? Maksuton koulutus on järkevä sijoitus kansainväliseen, avoimeen ja turvalliseen Suomeen. Nyt järki käteen!” SYL:n varapuheenjohtaja Iiris Niinikoski huudahtaa.
Liitot vetoavat muista pohjoismaista saatuihin kokemuksiin, joiden perusteella lukukausimaksut romahduttavat kansainvälisten opiskelijoiden määrän.

Koko opiskelijaliike ei ole liittojen kanssa samaa mieltä. Perussuomalaisten edaattori Jarno Lähteenmäki ISYY:n edustajistossa kuvailee 13. toukokuuta ilon päiväksi suomalaiselle opiskelijalle.
”Mielestäni maksuja pitäisi periä kaikilta ulkomailta saapuvilta opiskelijoilta”, hän toteaa.
Lukukausimaksuja on kritisoitu myös siitä, että ne joko lisäävät yliopistojen menoja tai eivät ainakaan vähennä niitä, koska maksujärjestelmään rakennetaan mukaan stidendijärjestelmä. Lähteenmäen ratkaisu olisi jättää stipendijärjestelmä rakentamatta. Lähteenmäki näkee ulkomaalaisten kouluttamisen uhkana Suomen kilpailukyvylle ja pitää sitä strategisena virheenä.
”Ulkomaalaiset opiskelijat eivät välttämättä työllisty Suomeen, koska Suomessa on jo valmiiksi suuri akateeminen työttömyys. Akateemisten ulkomaalaisten myötä huoltosuhde ei parane, emmekä tarvitse lisää työvoimareserviä pahentamaan tai pidentämään työttömyysongelmaa”, hän linjaa.

Liitot muistuttavat myös CIMO:n ja VATT:n julkaisemasta esiselvityksestä (PDF), jonka mukaan kansainväliset opiskelijat tuovat maahan selkeää kansantaloudellista hyötyä. Varsinaisen raportin on ilmoitettu ilmestyvän VATT:n julkaisusarjassa toukokuussa 2015.