Opiskelijajärjestöt: Maksuton koulutus säilytettävä

KOULUTUS – Maksuton koulutus on ainoa tapa turvata yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautumiseen, opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat linjaavat yhteiskannanotossaan maksuttoman koulutuksen päivänä 1. joulukuuta. Hallitus esittää lukukausimaksuja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille.

”Lukukausimaksut ovat kestämätön ajatus, joka perustuu harhaisiin käsityksiin lisätuloista ja ideologisiin näkemyksiin koulutuksen kaupallistamisesta. Sen sijaan maksuton koulutus myös kansainvälisille opiskelijoille on hyvä sijoitus paitsi korkeakoulutuksen kansainvälistymisen ja kotikansainvälistymisen kannalta, myös Suomen kansainvälistymisen, vientiteollisuuden kilpailukyvyn ja kestävyysvajeen korjaamisen näkökulmista”, puheenjohtajat toteavat.

Maksuttoman koulutuksen päivässä ovat mukana Akavan opiskelijat, Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS), Keskustan Opiskelijaliitto (KOL), Liberala Studerande LSK, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry., Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK, Suomen Lukiolaisten Liitto SLL, Sosiaalidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry, STTK Opiskelijat, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Vasemmisto Opiskelijat – VASOP ry, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO.

Lisää lukukausimaksuista Uljaassa:
ISYY: Opiskelun tulee olla maksutonta
Maksufetissi valtasi yliopistot