Opiskelijat halutaan mukaan opetuksen kehittämiseen

Joensuun ja Kuopion yliopistojen ylioppilaskunnat vaativat, että Itä-Suomen yliopistoon perustetaan opetuksen kehittämiseen ja arviointiin oma toimielin, sekä koulutuksen suunnitteluun omat elimensä.

”Näissä kaikissa toimielimissä on noudatettava kolmikannan periaatetta. Opiskelijoiden hyvinvoinnin tulisi kulkea punaisena lankana yliopiston kaikkien toimintojen läpi ja on erittäin tärkeää, että hyvinvointiasiat huomioidaan ja niihin on mahdollista vaikuttaa jo opetussuunnitelmatyöstä lähtien.”, ylioppilaskuntien kannanotossa korostetaan.

Ylioppilaskunnat katsovat erittäin tärkeäksi sen, että opiskelijat voivat olla mukana suunnittelemassa ja kehittämässä yliopiston opetusta ja muuta toimintaa täysimääräisesti. Toimielimet voisivat antaa suosituksia, ohjeita ja koordinoida kehittämistä niin, että opiskelijat tulevat kohdelluksi tasa-arvoisesti Itä-Suomen yliopistossa. Elimien tulisi olla pysyviä ja tehtävien tulisi olla määritelty johtosäännössä.

”Yhteisellä tekemisellä, joissa kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa kehitykseen, saadaan aikaan laajempi yksimielisyys kehittämisen tarpeista ja toimenpiteistä”, kannanotossa todetaan.