Opintotuista päättäminen pois yliopistoilta

Teksti: Pasi Huttunen

Yliopistot eivät enää jatkossa tee itse ratkaisuja opiskelijoidensa opintotukihakemuksista. Kela on päättänyt irtisanoa sopimukset, joiden perusteella yliopistot ovat itse tehneet ratkaisuja. Kaikki opintotukiasiat siirtyvät Kelan ratkaistavaksi viimeistään vuoden 2018 alusta. Opintotuen ratkaisutoiminta päättyy Kelan päätöksen mukaan Lapin, Tampereen ja Vaasan yliopistoissa vuoden 207 alusta ja muissa, siis myös Itä-Suomen yliopistossa vuoden 2018 alusta alkaen.

Päätöstä perustellaan tarpeella yksinkertaistaa etuustietojärjestelmiä ja etuusprosesseja. Etuustietojärjestelmät, tukijärjestelmät ja apurekisterit aiotaan uudistaa seuraavan kymmenen vuoden aikana.
”Muualla kuin Kelassa tehtävät etuusratkaisut mutkistavat etuuksien toimeenpanoa, minkä vuoksi opintotuen koko ratkaisutoiminta halutaan järjestelmäuudistuksen yhteydessä Kelaan”, Kela tiedottaa.
Ylioppilaskunnissa on suhtauduttu kriittisesti ajatukseen ratkaisutoiminnan siirtämisestä Kelalle. Kannanotoissa on korostettu sitä, että yliopistoissa on paremmat valmiudet tehdä päätöksiä nopeasti ja tehokkaasti.

12 yliopisto on tehnyt sopimuksia Kelan kanssa opintotuen ratkaisutoiminnasta. Taideyliopisto ja Maanpuolustuskorkeakoulu eivät ole olleet sopimuksessa mukana ja Helsingin yliopisto irtisanoi sopimuksen vuoden 2011 alusta alkaen.