OKKK–tiedotus epäonnistunut – itse hankkeeseen suhtaudutaan silti toiveikkaasti

Teksti: Anton Rinta-Jouppi
Kuvat: Pasi Huttunen
Haltia-rakennuksen paikalle on yliopiston ehdotuksesta suunniteltu Portti-rakennusta. Jos sitä ei voida toteuttaa niin, että vähintään 80 prosenttia kiinteistöstä olisi opiskelija-asuntoja, aikoo ISYY:n hallitus esittää rakennushankkeen perumista.

Edustajistoryhmät kritisoivat OKKK-hankkeen tiedotusta pahoin epäonnistuneeksi. Ryhmät myös vaativat, että hanke palaa alkuperäiseen ajatukseen opiskelija-asuntojen rakennuttamisesta.

Oma Koti Kullan Kallis -projekti saa voimakasta kritiikkiä edustajiston ryhmäpuheenjohtajilta. Erityisesti puolueettomien ryhmien keskuudessa on tyytymättömyyttä. ”Tiedotus ei ole onnistunut. Ryhmämme ei ole käytännössä saanut kirjallista tietoa projektin etenemisestä”, kertoo Deekun, lääketieteen opiskelijoiden ryhmän Aleksi Hiltunen.
Myös Opiskelijan ISYY -ryhmän Maria Mäkitalo on samaa mieltä:
”Uusien tietojen perusteella voin sanoa, että ryhmämme on ollut hyvin heikosti perillä hankkeesta. Projektin Slack-internetalustalla ei ole annettu tietoa projektin tilanteesta joulukuun jälkeen.”
Myös puoluepoliittisesti sitoutuneet ryhmät antavat kritiikkiä hallitukselle.
”Projektin tiedotus on yskinyt alusta saakka ja meille on jäänyt kuva, että projektia vetävät hyvin harvat ihmiset liiankin innokkaasti. Tiedonkulkua on näin suuren projektin osalta parannettava viipymättä”, lausuu Ivivan Antti Saarelainen.
Samoilla linjoilla on Keskustan Tommi Anttalainen: “Pääpiirteittäin tiedetään missä mennään, mutta tiedonantoa saisi kuitenkin olla enemmän ja tarkemmin hallituksen suunnalta.”

Edustajistoryhmät suhtautuvat projektin jatkoon kuitenkin positiivisesti – tosin tietyin varauksin. ”Näemme, että hankkeessa on edelleen potentiaalia. Päätavoite tulee olla jatkossa edullisten opiskelija-asuntojen tarjoaminen jäsenistölle ja mahdolliset yritystilat vain sivutuote”, kertoo Fortiksen Henri Sormunen. Deekun näkemys on sama:
”Taloudellisten riskien vuoksi opiskelijajärjestön ei kuulu lähteä mukaan esimerkiksi Part-up-sovellukseen tai opiskelijayritystilojen rakentamiseen.”

Hankkeen siirtäminen kehitysyhtiön vastuulle koetaan ryhmien keskuudessa kannatettavana asiana: ”Yhtiö on toimiva ratkaisu, kun kyseessä on näin iso kokonaisuus, sillä vapaaehtoistoimijuus on epävarmempaa ja luottamustoimien vaihtuvuus suurempaa”, kertoo Puolueettomien Annika Juurikka.
Kyltereiden Sami Vihosella on puolestaan jo ajatus, miten kehitysyhtiötä tulisi hallinnoida: ”Sen toiminta tulee saattaa edustajiston valvonnan alaiseksi. Yksi vaihtoehto voisi olla edustajiston valtasuhteiden perusteella koottavan hallintoneuvoston lisääminen yhtiöjärjestykseen.”

KAINALO

Tiukkaa vääntöä ylioppilaskunnan kulisseissa

Uljaan (2/2017) uutisen jälkeen ISYY:n edustajiston 13 ryhmästä yhdeksän allekirjoitti kannanoton OKKK:sta hallitukselle. Ulkopuolelle jäivät ainoastaan International Students, Oikeat, Keskeiset ja Perussuomalaiset.

Kannanotossa vaadittiin tiukasti paluuta alkuperäisen tavoitteen eli opiskelija-asuntojen pariin, sekä selvitystä sekavaan tilanteeseen. Hallitus vastasi tähän 17.3. laajalla selvitysasiakirjalla. Se saa kiitosta edustajistoryhmien puheenjohtajilta: ”Hallituksen vastine edustajiston kannanottoon oli mielestämme asiallinen, ja nykyisellä hallituksella näyttäisi olevan samankaltaiset ajatukset projektista kuin meillä” sanoo Deekun Aleksi Hiltunen.

Kyltereiden Sami Vihonen on samaa mieltä: ”Uusimmassa selvityksessä oli tietoa, joka oli meille uutta ja hankkeen kannalta oleellista. Selvitys oli kuitenkin hyvää ja avointa tiedotusta. Tätä linjaa hallitus aikoo ilmeisesti jatkaa ja se on täysin oikein mielestämme.”

Edit 15:58: Juttuun lisätty edustajiston ryhmä Keskeiset, joka ei allekirjoittanut kannanottoa OKKK-hankkeesta.