Oiva: Paljasta turha byrokratia

Itä-Suomen yliopistossa aloitetaan turhan byrokratian jahti. Yleishallintoyksikön käynnistämä ”ilmianna turha byrokratia” -kampanja kehottaa yliopistolaisia ilmiantamaan hallinnollisia prosesseja, sääntöjä, ohjeita ja muita asiakirjoja, joiden koetaan perusteetta hankaloittavan työskentelyä yliopistossa.
Viime vuoden lopulla tehdyissä kyselyissä ja tutkimuksissa kävi ilmi, että byrokratian koettiin lisääntyneen yliopistossa. Ensimmäisen vuotensa päätteeksi yliopisto ei työpaikkana saanut järin mairittelevia arvosanoja.

”Nyt on kaikilla mahdollisuus osallistua turhan byrokratian karsimiseen. Ilman yliopistoyhteisön jäsenten ilmiantoja ja ajatuksia vaihtoehtoisista toimintatavoista vallitsevan hallinnollisen tilanteen muuttaminen on vaikeaa. Kampanjan lopputuloksena toivomme olevan kaikkien yliopistolaisten työpäiviä vähemmän kuormittavat hallinnolliset prosessit”, vetoaa johtava lakimies Petri Rintamäki Oivassa, yliopiston verkkolehdessä.
Kampanjan tarkoituksena on Rintamäen mukaan saada myös ajatuksia ja ratkaisuehdotuksia ilmiannettujen asioiden osalta siitä, miten asia voidaan hoitaa paremmin.

Ilmiantoja otetaan vastaan 18. helmikuuta saakka. Ilmiannon voi tehdä web-lomakkeella: Ilmianna turha byrokratia!