Oikaisuvaatimus: ”ISYY:n hallituskokoonpano rikkoo tasa-arvoa”

KUOPIO Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston päätös hallituksen kokoonpanosta on aiheuttanut oikaisuvaatimuksen. Edustajisto nimesi hallituksen järjestäytymiskokouksessaan lauantaina 10. joulukuuta. Maanantaina jätetyn oikaisuvaatimuksen mukaan edustajisto on osoittanut valintamenettelyssään piittaamattomuutta naisten ja miesten tasa-arvosta annettuun lakiin. Hallitukseen valittiin viisi miestä ja kolme naista.

Lakiin kirjatun kiintiöperiaatteen mukaan tasapuolinen edustus tarkoittaa 40 prosentin edustusosuutta. Oikaisuvaatimuksen mukaan valittu hallitus ei täytä vaadittua osuutta. Naisten edustusoikeus on nykyisessä hallituksessa 37,5 prosenttia.

Oikaisupyynnön tehnyt edustajiston jäsen Jussi Airaksinen (Vihr.) näkee, että menettely voisi johtaa jopa edustajiston jäsenten rikoslain mukaiseen virkarikosvastuuseen. Asia aiheutti eriäviä mielipiteitä jo edustajiston kokouksen aikana. Yhteensä yksitoista Vihreiden, Vasemmiston ja Demariopiskelijoiden edustajaa jätti hallituksen muodostamisesta tasa-arvolakiin vedoten eriävän mielipiteensä.

Vielä toimivaltaansa pitävä vuoden 2011 hallitus käsittelee oikaisuvaatimuksen kokouksessaan torstaina 15. joulukuuta.

Nyt valitun hallituksen muodostajaksi sekä hallituksen puheenjohtajaksi nimettiin Mikko Puhakka (Oikeat sit.) Savonlinnasta. Lisäksi hallituksen muodostavat 1. varapuheenjohtaja Marie Okkonen (Keskeiset sit.) ja 2. varapuheenjohtaja Jarkko Laine (Kuopion ainejärjestöliitto) sekä jäsenet Teemu Myllärinen (Oikeat), Jarno Oksanen (Keskeiset), Heikki Junkkari (KuoLO), Anna Kaisa Tolvanen (Fortis) ja Marjo Turunen.

Edustajiston kokouksessa esitettiin esitetyn hallituksen hylkäämistä, mutta äänestyksen (25-11) jälkeen Puhakan esitys hallituksesta jäi voimaan.

Vanha edustajisto valitsi puolestaan launtaisessa viimeisessä kokouksessaan muun muassa opiskelijajäsenet yliopiston hallitukseen. Valituiksi tulivat Aku Latvaniemi (Oikeat) ja edellisen edustajiston puheenjohtaja Sara Remes (KuoLO).