Oikaisuvaatimus hallituksen valinnasta kuumentaa tunteita

ISYY:n hallituksen muodostamisesta tehty oikaisuvaatimus on synnyttänyt vilkasta keskustelua. Itämaan vihreiden tietäjien edaattori Jussi Airaksinen teki oikaisuvaatimuksen, koska viiden miehen ja kolmen naisen hallitus ei hänen tulkintansa mukaan täytä tasa-arvolain vaatimuksia.
”On katsottu, että kiintiöperiaatteen 2. momentissa tarkoitettu tasapuolinen edustus tarkoittaa toimielimessä ensimmäisen momentin 40 prosentin edustusosuutta tiukempaa tulkintaa. Säännöksen esitöissä tasapuolisuuden katsotaan toteutuvan parhaiten kun toimielimessä on yhtä paljon naisia ja miehiä. Päätöksellä valittu hallitus ei täytä edes ensimmäisessä momentissa vaadittua 40 prosentin osuutta”, hän toteaa oikaisuvaatimuksessaan.
Ylioppilaskunta käyttää julkista valtaa, joten se kuuluu tasa-arvolain piiriin. Kysymys onkin pykälien tulkinnasta. Nyt haetaan selvyyttä siihen, koskeeko myös 40 prosentin vaatimus laissa ylioppilaskuntaa. Lain mukaan ”valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä, kumpiakin vähintään 40 prosenttia”, mutta julkista valtaa käyttävien toimielimien kohdalla asia on ilmaistu epämääräisemmin. Niissä tulee olla ”tasapuolisesti sekä naisia että miehiä”.

Airaksinen kertoo tehneensä oikaisupyynnön, koska kokee tasa-arvon edistämisen tärkeäksi.
”En voi hyväksyä ylioppilaskunnan tekevän lainvastaisia ratkaisuja. Asiasta käydään joka vuosi sama keskustelu ja nyt on korkea aika saada siihen ratkaisu”, hän perustelee.
Vastapuolella Airaksisen oikaisuvaatimus on jo leimattu politikoinniksi. ”Entinen yokuntatoimija” -nimimerkillä kommentoiva kirjoittaa Uljaan verkkosivuilla kommentissaan, kuinka on ikävää, että ”Itä-Suomen ylioppilaspolitiikka perustuu yhä raastuvalla uhkailuun ja juonitteluun.” Airaksinen ei allekirjoita kritiikkiä.
”Hallintolainsäädäntö ei ole tarkoitettu henkilökohtaisten tarkoitusperien edistämiseen. Ylioppilaskunnan on noudatettava lainsäädäntöä ja kaikkien kannalta on edullista, ettei asiasta tarvitse enää tämän jälkeen vääntää sisäisessä poliittisessa keskustelussa. Kun tiedämme, miten lain mukaan tulee toimia, niin keskustelussa voidaan keskittyä sisältöihin”, hän toteaa.

ISYY:n hallituksen jäsenen, Oikeiden Teemu Myllärisen blogikirjoitus aiheesta:
Onko sukupuoli tasa-arvoa?
Demariopiskelijoiden edaattori Ilari Nevalaisen blogikirjoitus aiheesta:
Tasa-arvoa vai ei? – Ajatuksia ennen hallinto-oikeutta
Uljaan aiempi uutinen aiheesta:
Oikaisuvaatimus: ”ISYY:n hallituskokoonpano rikkoo tasa-arvoa”