Odinit jatkavat suomalaisen fasismin perinnettä

Teksti: Niina Turunen
Kuvat: Vainion arkisto

Matias Vainion pro gradu ”Soldiers of Odin – suomalaisen fasismin uusin aalto?” julkaistiin huhtikuun alussa. Yleistä historiaa Joensuun kampuksella opiskellut Vainio valitsi aiheen sen ajankohtaisuuden takia.

”Nationalismi, oikeistopopulistiset ja -radikaalit sekä fasistiset liikkeet tekevät tällä hetkellä voimakkainta paluuta takaisin politiikkaan ja yhteiskuntien keskiöön sitten toisen maailmansodan. Jotta voimme ymmärtää näiden liikkeiden nousun syitä, meidän tulee tarkastella niitä tapauskohtaisesti ja analysoida, mitkä tekijät selittävät niiden nousua. Tutkimuksella kykenemme ymmärtämään, miten tällaisten liikkeiden nousu vaikuttaa yhteiskuntamme poliittissosiaaliseen ilmapiiriin”, Vainio perustelee.

Vainion gradu käsittelee muun muassa sitä, mitkä tekijät johtivat Soldiers of Odin -järjestön perustamiseen. Lisäksi se käsittelee, miten järjestö perustelee oman olemassaolonsa tarpeen sekä tarpeen luoda Suomeen viranomaisten rinnalle vapaaehtoisuuteen perustuvan, poliittisesti ja ideologisesti värittyneen kodinturvaorganisaation.

”Analysoin, onko Soldiers of Odin fasistinen järjestö, mitä fasismin piirteitä siinä esiintyy ja voidaanko järjestö nähdä suomalaisen fasismin historian jatkumona”, Vainio kertoo. ”Tutkin myös sitä, miten Joensuun skinihistoria vaikutti järjestön vastaanottamiseen kaupungissa.”

Lähdeaineistona Vainio on käyttänyt aiheeseen liittyvää mediakirjoittelua.

”Aineistoon kuului Soldiers of Odinin Facebook-sivun julkaisuja ja heidän itsensä jakamia, muissa tietolähteissä tehtyjä haastatteluja. Näiden lisäksi käytin Ylen, Helsingin Sanomien, Karjalaisen sekä Karjalan Heilin internetissä julkaistuja artikkeleita”, Vainio luettelee.

Tutkimuksen aikana Vainio yllättyi eniten yksityishenkilöiden nettikirjoittelun sisällöstä.

”Miten ala-arvoisia, halveksuvia ja muita ihmisiä haukkuvia julkaisuja ja kommentteja suomalaiset kirjoittavat omalla nimellään Facebookissa? En osaa sanoa miksi näin tapahtuu. Siinä voisi olla jutun juurta selvittää asiaa esimerkiksi sosiaalista mediaa tutkivilta henkilöiltä”, Vainio pohtii.

Vaikka Sodiers of Odin on kuumentanut suomalaisten tunteita molemmilla puolilla, Vainio ei koe, että hänellä tutkijana olisi ollut ennakko-oletuksia aiheesta.

”Lähdin tarkastelemaan liikettä ja siihen liittyvää kirjoittelua objektiivisesta näkökulmasta, ja tarkoitukseni oli selvittää vastaukset esittämiini tutkimuskysymyksiin. Pyrin muotoilemaan kysymykset niin, ettei niihin liity juurikaan ennakko-oletuksia. Se saattaisi vaarantaa tällaisessa tutkimuksessa tutkijan uskottavuuden”, Vainio perustelee.

Vainio painottaa, että Soldiers of Odin on ensisijaisesti fasistinen katupartioliike.

”Fasismilla ei tarkoiteta äärioikeistolaisuutta tai oikeistoradikalismia, eikä oikeistoradikalismi tai äärioikeistolaisuus tarkoita fasismia, vaikka ne usein rinnastetaan toistensa synonyymeiksi. Siinä missä oikeistoradikalismi ja äärioikeistolaisuus ovat oikeistolaisuuden äärimmäisiä ilmenemismuotoja, fasismin syvin olemus on antiliberalismissa ja radikalisoituneessa kansallismielisyydessä”, Vainio korostaa.

Fasismin ideologia alkoi kehittyä 1800-luvulla samaan aikaan liberalismin kanssa sen vastavoimaksi, antiliberaaliksi kansallismieliseksi liikkeeksi.

”Poliittiseen keskiöön fasismi nousi ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Yliopistolehtori Jouko Jokisalon mukaan ”fasismi on itseymmärryksensä mukaan poliittis-yhteiskunnallinen vastaliike kehitykselle, jonka lähtökohtia ovat valistus ja ennen kaikkea Ranskan vuoden 1789 vallankumous”, Vainio siteeraa.

Fasismi kuitenkin jakaa paljon yhteistä äärimmäisenä olevien ajatusten kanssa.

”Näitä ovat esimerkiksi kansallismielisyys, rasismi, muukalaisvihamielisyys, arvokonservatismi, kommunismin vastaisuus ja islamofobia. Tästä syystä fasistit ovat usein löytäneet liittolaisia äärioikeiston ja oikeistoradikaalien keskuudesta.”