Nukkuvien puolue menetti asemiaan edarivaaleissa

Vaalikuhinaa oli kampuksilla aiempaa enemmän. Se näkyy myös vaalituloksessa.

Nukkuvien puolue menetti asemiaan edustajistovaaleissa kun sekä ISYY:n että valtakunnallinen äänestysprosentti nousi edellisistä, vuoden 2013 vaaleista. ISYY:ssä äänestysprosentti oli 24,3 ja valtakunnallisesti 29,4. Isyyläisten aktivoitumisesta kertoo sekin, että siinä missä vuonna 2013 äänestysprosentti oli maan alhaisin, jäi näissä vaaleissa ISYY:n taakse Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (20,41), Lapin yliopiston ylioppilaskunta (21,02) ja Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (24). Korkein äänestysprosentti, 41,66, oli Turun yliopiston ylioppilaskunnassa.

Äänestysaktiivisuus kasvoi ISYY:ssä huomattavasti, lähes seitsemän prosenttiyksikköä. Suurempi kasvu nähtiin ainoastaan Svenska Handelshögskolans Studentkårissa, jossa äänestysprosentti nousi hiukan yli seitsemän prosenttiyksikköä. Valtakunnallisesti äänestysprosentti kasvoi noin kaksi ja puoli prosenttiyksikköä. Äänestysprosentti laski kolmessa ylioppilaskunnassa: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnassa (-0,17), Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa (-2,39) ja Åbo Akademis Studentkårissa (-4,82).

Valtakunnallinen kummajainen on Taideyliopiston ylioppilaskunta, jossa edustajiston 18 jäsentä valittiin suoraan ilman vaaleja. Siellä edustajistovaaleihin ilmoittautui alkuperäiseen määräaikaan mennessä kuusi ehdokasta. Vaalilautakunta julisti kuusikon valituksi ja päätti järjestää täydennysvaalin, johon ilmoittautui 13 ehdokasta, joista yksi perui ehdokkuutensa. Lopulta täydennysvaalin ehdokasmäärä oli yhtä suuri kuin valittavien määrä ja kaikki julistettiin valituiksi.

Lue myös: Ainejärjestöjytky ISYY:n edustajistovaaleissa

Pasi Huttunen, teksti & kuva