Neljä valitusta hallinto-oikeuteen

Teksti: Saara-Maria Muurinen
Kuvat: Pixabay

Viime kesäkuussa Opintopolussa hyväksyttiin tallennusteknisen virheen vuoksi vahingossa 71 ylimääräistä opiskelijaa Joensuun luokanopettajakoulutukseen. Yliopisto huomasi virheen, ja se korjattiin saman päivän aikana. Heinäkuussa 31 hakijaa lähetti oikaisupyynnön opiskelijavalinnoista yliopiston muutoksenhakulautakunnalle, joka hylkäsi pyynnöt elokuussa. Syksyn aikana Itä-Suomen hallinto-oikeuteen on lähetetty neljä valitusta muutoksenhakulautakunnan päätöksestä.

”Kantelut käsitellään luultavasti kesään mennessä”, kertoo muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja Matti Tolvanen.

”Olemme edelleen kesäisellä kannalla, eli valitukset tulee hylätä. Jos hallinto-oikeus kuitenkin katsoo, että hakijat olisi pitänyt hyväksyä, nämä henkilöt aloittavat opinnot todennäköisesti ensi syksynä.”

Syy siihen, miksi oikaisupyyntöjä ei hyväksytty, johtuu Tolvasen mukaan siitä, että päätös oli vielä keskeneräinen.

”Lautakunta otti päätöksessään kantaa siihen, että hakijat pääsevät katsomaan keskeneräistä päätöstä Opintopolku-palvelussa. Pulma on siinä, että tietojen tallennuksen jälkeen tietoja ei voi tarkistaa ilman, että tietoja asettaa julkisesti. Muuten tallennusvirhe olisi varmasti huomattu. Opintopolku-palvelu ei ota kantaa siihen, mikä on valintapäätös ja mikä on valintapäätöksen käytäntöönpano, mikä on huonoa.”

Tolvasen mukaan virhe olisi ollut vältettävissä, jos Opintopolku-palvelu olisi parempi.

”Kenelle tahansa olisi voinut sattua tällainen virhe. Toki jos yliopistolla olisi enemmän resursseja ja aikaa, virheen todennäköisyyttä olisi myös voinut pienentää.”

Virhe tapahtui soveltuvuuskokeiden valinnassa. Joensuun 80 luokanopettajakoulutuspaikasta 32 valitaan soveltuvuuskokeella. Tallennusvirheen takia 103 hakijaa sai tiedon hyväksymisestä ja 22 hakijaa ehti ottaa paikan vastaan.

Samaan aikaan tapahtui virhe myös erityisopettajankoulutusvalinnassa. Samanlaisen tallennusvirheen takia 17 ylimääräistä opiskelijaa sai tiedon hyväksytystä paikasta. He kuitenkin saivat aloittaa opinnot, toisin kuin ylimääräiset luokanopettajahakijat. Syksyllä erityisopettajakoulutuksen aloitti 57 opiskelijaa 40 sijaan.

Edit: juttua muokattu 13.2. kello 8.20. Itä-Suomen hallinto-oikeuteen on lähetetty neljä valitusta, ei kantelua.