Mönkkönen Itä-Suomen yliopiston rehtoriksi

KUOPIO Itä-Suomen yliopiston uudeksi rehtoriksi on valittu farmasian tohtori Jukka Mönkkönen, 54. Tällä hetkellä hän työskentelee yliopiston akateemisena rehtorina. Itä-Suomen yliopiston hallitus valitsi rehtorin kokouksessaan 13. kesäkuuta.

Mönkkönen aloittaa toimessaan ensi vuoden alussa, kun nykyisen rehtorin Perttu Vartiaisen toimikausi päättyy tämän vuoden lopussa. Vartiainen ilmoitti keväällä, ettei hae enää uudelle toimikaudelle.

Hallituksen puheenjohtajan Petteri Taalaksen mukaan rehtorihaun loppusuoralla oli kaksi hyvää ja ansioitunutta hakijaa.
Yliopiston hallitus teki valinnan Mönkkösen ja maatalous- ja metsätieteen tohtorin Jyrki Kankaan välillä. Kaikkiaan haastateltavana oli neljä rehtoriehdokasta, mutta Taalaksen mukaan lopulta hallitus päätyi lopulta yksimielisesti Mönkkösen valintaan.

”Yliopiston keskeisimmät haasteet liittyvät toiminnan laatuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen onnistuneen yliopistofuusion jälkeen. Jukka Mönkkönen on erinomainen henkilö toteuttamaan yliopiston uutta strategiaa”, Taalas sanoo.

”Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen johtavista yliopistoista ja meillä on hyvät lähtökohdat yliopiston kansallisen aseman vahvistamiseen ja mahdollisuudet vastata kansainvälistymisen haasteisiin”, Taalas jatkaa.

Rehtori johtaa yliopiston toimintaa ja vastaa yliopiston taloudesta. Mönkkösen päätoimipaikka on Kuopion kampuksella.

Jukka Mönkkönen on valmistunut Kuopion yliopistosta proviisoriksi vuonna 1986 ja farmasian tohtoriksi 1991. Hän on toiminut muun muassa tutkijan ja opettajan tehtävissä sekä vuodesta 1998 alkaen biofarmasian professorina. Mönkkönen on toiminut Kuopion yliopiston farmaseuttisen tiedekunnan dekaanina, Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan dekaanina ja keväästä 2012 alkaen akateemisena rehtorina Itä-Suomen yliopistossa.

Kokoukseen ylipiston hallitus avasi myös akateemisen rehtorin haun. Akateeminen rehtori toimii rehtorin työparina ja vastaa yliopiston opetus- ja tutkimusasioista. Hakuaika päättyy 26. elokuuta.

Akateemisen rehtorin toimipaikka on Joensuun kampuksella.