Miten Itä-Suomen yliopistoon pääsee helposti sisään?

Yliopistoon päästäkseen ei välttämättä tarvitse hikoilla ylenmäärin. Hakijatilastojen tarkastelu osoittaa, että joihinkin hakukohteisiin pääsy on hyvin helppoa.
Psykologiassa, kauppatieteissä, useissa opettajankoulutuksisa ja esimerkiksi englanninkielessä helposta sisäänpääsystä on silti turha haaveilla. Saksan kieli, Venäjän kieli ja läntisen teologian kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen, kulttuurin ja yhteiskunnan suuntautumisvaihtoehto ovat vähiten kilpailtuja.

Vaikka hakijamäärän suhde aloituspaikkojen määrään näyttäisikin tylyltä, muuttaa tilannetta se, että usein opiskelemaan hyväksytään enemmän porukkaa kuin on aloituspaikkoja.
Erityisen selkeästi tämän huomaa luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa, jossa kemian ja kemian aineenopettajan, matematiikan ja matematiikan luokanopettajan ja fysiikan ja fysiikan aineenopettajan koulutuksiin Joensuuhun sekä sovellettuun fysiikkaan Kuopiossa on päässyt sisään valtaosa hakeneista. Koko tiedekuntaa katsottaessa käy ilmi, että 49,3 prosenttia sinne hakeneista 2283:sta, eli 1103 otettiin sisään, vaikka aloituspaikkoja on vain 405.

Yhteensä hakijoita UEFiin oli vuonna 2011 hiukan yli 15000. Aloituspaikkoja oli noin 1800. Kevään 2012 haku alkaa 5. maaliskuuta ja päättyy 3. huhtikuuta klo 16.15. Haku tapahtuu sähköisesti osoitteessa yliopistohaku.fi.

<strong>Kilpailu opiskelupaikoista 2011. Klikkaa kuva isommaksi.</strong>
Kilpailu opiskelupaikoista 2011. Klikkaa kuva isommaksi.

Itä-Suomen yliopiston hakija- ja valintatilastot: http://www.uef.fi/opiskelu/hakijatilastot