Mitä perustulo tarkoittaisi opiskelijalle

Teksti ja kuvat: Pasi Huttunen

Kuinka perustulo muuttaisi opiskelijan elämää? Vaikuttaa siltä, että Suomessa tullaan kokeilemaan osittaisen perustulon mallia, jossa testiryhmälle maksetaan 550 euroa kuukaudessa ja tämän lisäksi tulisi harkinnanvaraisia etuuksia kuten asumislisä.
Tällä hetkellä opintoraha on 336,76 euroa ja hallitus leikkaa sen 250,28 euroon. Tätä nykyä Kelan maksama opintotuki on enimmillään 540 euroa kuukaudessa. Opintorahan korvaajaksi tuleva 550 euron perustulo, johon saisi todennäköisesti vielä asumislisän päälle, parantaisi siis opiskelijan taloutta tuntuvasti. Ilmeisesti myös tulorajat jäisivät opintorahan mukana historiaan, joten opiskelija olisi vapaa myös työskentelemään opintojen ohessa huolettomammin. Tarve nostaa opintolainaa perustarpeiden kustantamiseen poistuisi.

Perustulokokeilu on tarkoitus aloittaa vuonna 2017 ja esiselvitys perustulokeilun vaihtoehdoista julkaistiin 30. maaliskuuta. Selvityksessä todetaan, että ”työllisyystoimijat uskovat perustulon nopeuttavan opiskelua ja valmistumista” ja lisäksi huomautetaan, että perustulo lisäisi tasa-arvoa opiskelijoiden välillä. Sen uskotaan myös edistävän nuorten itsenäistymistä.

Virallinen opiskelijaliike kannattaa perustuloon siirtymistä ja kyselytutkimusten mukaan sitä kannattaa yli 70 prosenttia myös opiskelijoista. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on esittänyt, että opiskelijat otettaisiin mukaan jo perustulokokeiluun.