Maisterien paperit roikkuvat ruotsista – abiturienttien taso laskussa

Vähintään neljännes yliopisto-opiskelijoista takeltelee ruotsin kurssilla, eikä maisteriksi valmistuta ilman akateemisen ruotsin taitoja.

Julkisuudessa on väläytelty, että opiskelijoiden huonontuneen kielitaidon vuoksi pakollinen ruotsi pitäisi joko poistaa yliopisto-opinnoista tai palauttaa takaisin pakolliseksi ylioppilaskirjoituksiin. Kuopion yliopiston ruotsin lehtori Timo Neuvonen ja Joensuun kielikeskuksen johtaja Raija Elsinen eivät allekirjoita näin mustavalkoista ajattelutapaa.

”Vastuu on sekä yliopistolla että aikaisemmilla kouluasteilla. Lukiossa opinto-ohjaajien pitää painottaa selvemmin, että yliopistossa ruotsi on pakollinen osa tutkintoa. Kuopiossa ja Joensuussa yliopistot pyrkivät ottamaan vastuuta järjestämällä valmentavia kursseja, joiden avulla voi kerrata perusasioita.”

Yliopiston kursseilla pääpaino on suullisen kielitaidon ja ammattisanaston harjoittelussa, eikä perustietoja ehditä näillä kursseilla kertaamaan. Kuopiossa valmennettavia kursseja tarvittaisiin vähintään tuplamäärä nykyiseen verrattuna, mutta tällä hetkellä resurssit estävät kurssien lisäämisen.

Kielitutkintoasetuksen vaatiman tason saavuttaakseen yliopisto-opiskelijalla pitää olla vähintään ylioppilaskirjoitusten magnan tai korkeimman cum lauden asteinen kielitaito. Esimerkiksi vuonna 2008 Joensuun yliopistoon päässeillä opiskelijoilla cum laude tai ylempi arvosana oli 68 prosentilla. Kuopion yliopistossa vastaava luku oli 73 prosenttia.

”Tasoerot näkyvät siinä, että kokeita uusitaan ja osalle opiskelijoista on järjestettävä tehostettua opetusta sekä lisätehtäviä,” Neuvonen sanoo.

Varsinaisella ruotsin kurssilla tilanne voi olla heikommalle opiskelijalle raskas myös siinä mielessä, että kurssista selvitäkseen joutuu tekemään työtä enemmän kuin opintopiste edellyttää.

Neuvosen ja Elsisen mukaan tilanne ei kuitenkaan ole mahdoton.

Niitä opiskelijoita, joiden tutkinto roikkuu ainoastaan ruotsin takia, ei loppujen lopuksi ole kovinkaan montaa kummassakaan yliopistossa. Joidenkin opiskelijoiden täytyy kuitenkin käydä kursseja uudestaan.