Maahanmuuttajat töihin yksityisellä rahalla

Moni maahanmuuttaja on joutunut lähtemään esimerkiksi Lieksasta kun töitä ei ole löytynyt. (Kuvan lähde: 500px.com/paspah)

Uusi hanke pyrkii työllistämään ja kotouttamaan maahanmuuttajia yksityisellä rahalla. Julkinen sektori maksaa vain todistetuista tuloksista. – Pasi Huttunen, teksti & kuva

Maahanmuuttajia ryhdytään työllistämään yksityisellä rahalla. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelevat hanketta maahanmuuttajien työllistämiseksi niin, että töihin päästään entistä nopeammin ja samalla jatketaan kotoutumiskoulutusta työn ohessa. Hanke toteutetaan vaikuttavuusinvestointi-mallilla, jossa sijoittajat rahoittavat toiminnan ja kantavat taloudellisen riskin. Julkinen sektori puolestaan maksaa vain yhteisesti sovituilla mittareilla todennetuista tuloksista.
”Mahdollisuus tehdä työtä lisää selvästi maahanmuuttajien hyvinvointia ja kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan. Pilottiin tarvitaan mukaan yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita työllistämään maahanmuuttajia ja tarjoamaan heille työsuhteen aikaista koulutusta. Työpaikkoja voisi löytyä esimerkiksi kaupan, kiinteistönhuollon ja rakentamisen aloilta sekä hoiva-alalta, joilla työvoiman tarve on tällä hetkellä suurin”, TEM:n neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen kuvailee.

Vaikuttavuusinvestoimisella toteutettava hanke nähdään keinona pienentää maahanmuutostaa aiheutuvia kustannuksia.
”Muun kuin työperäisen maahanmuuton valtiolle aiheutuvia kustannuksia on mahdollista hillitä kokeilemalla uudenlaisia toiminta- ja rahoitusmalleja. Vaikuttavuusinvestoimisen SIB-malli on työkalu, joka mahdollistaa yksityisen pääoman hyödyntämisen toimintaan, johon julkisella sektorilla ei riitä varoja”, Sitran Vaikuttavuusinvestoiminen-avainalueen vetäjä Mika Pyykkö toteaa.

Uljaan juttu viime kesäkuulta valottaa vaikuttavuusinvestointia perusteellisemmin. Käytännössä on kyse hankkeista, joissa kapitalismin logiikka pyritään valjastamaan hyvinvointivaltion tueksi.